Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

AKTUALNOŚCI

  • W Sylwestra 2000 r. wygasła decyzja prezydenta miasta o warunkach zabudowy na gruntach zajmowanych przez TP SA. W pięć dni później, z pogwałceniem wszystkich zasad procedury, urzędnik Wydziału Architektury i Urbanistyki wydał decyzję o przedłużeniu umowy dla TP SA do 30 maja 2002 r. Zapytywany prezydent R. Grobelny i wiceprezydent Michał Parysek twierdzili, że odbyło się to poza ich wiedzą i z nadużyciem prawa do podpisywania decyzji prezydenta. Nie mniej, ex post prezydent Grobelny zgodził się na wprowadzenie tej decyzji do obiegu prawnego.

  • Dnia 2.02.2001 r. Towarzystwo skierowało pismo do Prezydenta Miasta R. Grobelnego w sprawie dopuszczenia TPBR do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym rozbudowy Biblioteki. W piśmie wytknięto rażące naruszenie prawa wydaniem ww. "Decyzji" z dn. 05.01 br.
    'Decyzja' z dn. 05.01 br.
    Towarzystwo uważa za naganne posługiwanie się przez Zarząd Miasta Poznania nieważnymi prawnie decyzjami: -Pozwalamy sobie zwrócić uwagę Pana Prezydenta, że decyzja 05 stycznia br. wydana została z rażącym naruszeniem prawa - kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Wydano ją bowiem już po ustaniu ważności decyzji z dn. 26 listopada 1999 r., tj. po 31 grudnia 2000 r., co sprawia, że nie przedłuża ona ważności warunków zabudowy i zagospodarowania, lecz w istocie kreuje na nowo, bez uprzedniego przeprowadzenia przewidzianego przez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym postępowania (art. 39 - 50 a). Pozwalamy sobie ponadto wskazać, że decyzja z dn. 05 stycznia br. wydana została w oparciu o porozumienie pomiędzy Telekomunikacją Polską SA., Dyrekcją Okręgu w Poznaniu a miastem Poznań z dnia 06 czerwca 2000 r., które utraciło ważność gdyż nie zostało zaakceptowane w terminie do 31 lipca 2000 r. przez Radę Miasta Poznania.

  • W wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" z dn. 13.02 br. Jan Kulczyk informuje: Myślę, że da się uruchomić w Poznaniu największe w tej części Europy centrum internetowe, w tym bibliotekę internetową [...]. To miałaby być kontynuacja myśli Raczyńskiego, ale nie w sensie pomnikowym. Zdaniem Towarzystwa zaskakująca to gotowość, podczas gdy dzieło Edwarda hr. Raczyńskiego wciąż trwa, a racje tego trwania pozostają nadal aktualne, co więcej - wytyczają nowe perspektywy rozwoju. Więc może zamiast "kontynuacji", bardziej właściwe byłoby przyjęcie uczestnictwa w tym, co Raczyński już stworzył. Tym bardziej, gdy zagarnia się, zgodnie z literą "prawa", historyczne grunty fundacyjne Biblioteki Raczyńskich.

    Propozycja uruchomienia biblioteki internetowej jest interesująca, ale nie bardzo jasna jest koncepcja przedsięwzięcia o którym wspomina Pan Kulczyk. Owszem Biblioteka Raczyńskich udostępnia swoje biblioteczne zasoby tysiącom czytelników. Zadanie to ułatwia dzisiaj system biblioteczny Horizon dzięki któremu katalogi Biblioteki Raczyńskich mogą być przeglądane przez Internet na całym świecie w dowolnej chwili. Byłoby zapewne jeszcze lepiej gdyby najcenniejsze zbiory Biblioteki można było również przez Internet udostępniać w postaci pełnoobrazowej i pełnotekstowej czytelnikom w Poznaniu, w całej Polsce, w końcu w innych krajach. Czy digitalizację najcenniejszych kolekcji Biblioteki i instalację do ich udostępniania w postaci cyfrowej miał na myśli Pan Kulczyk? Bowiem tworzenie w Bibliotece Raczyńskich wyłącznie internetowej czytelni ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla realizacji podstawowych celów Biblioteki. Tego rodzaju zadania przejmowane będą zapewne przez biblioteki szkolne, akademickie, kawiarnie internetowe itp. Poza tym za kilka lat sposoby dostępu do Internetu ulegną radykalnej zmianie i internetowe czytelnie staną się anachronizmem. Pamiętać też należy iż Biblioteka Raczyńskich to instytucja kulturalna, której zadania nie sprowadzają się li tylko do działań bibliotecznych.