Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

AKCJE PUBLICZNE

Latem 1999 r. do Zarządu i Rady Miasta Poznania o przywrócenie gruntów Bibliotece Raczyńskich apelowało ponad 8000 mieszkańców Poznania:
  My niżej podpisani, zaniepokojeni decyzjami wywłaszczającymi Bibliotekę Raczyńskich z jej gruntów fundacyjnych, powodowani troską o dalsze losy tej najstarszej polskiej biblioteki publicznej
apelujemy
do władz Miasta Poznania o podjęcie zdecydowanych działań, zmierzających do zwrócenia Bibliotece należnych jej historycznie i prawnie gruntów. Bibliotece Raczyńskich należy zagwarantować prawo do rozbudowy na gruntach wskazanych przez Fundatora. Edward hrabia Raczyński wybudował instytucję użyteczności publicznej, wyposażył ją i przekazał ukochanemu miastu i jego społeczności. Rozbudowa Biblioteki w innym miejscu skaże historyczny gmach na rolę pałacu lub zbytkownej izby pamięci - zaprzeczy najgłębszym intencjom Darczyńcy. Ufamy, że decyzje Zarządu Miasta podjęte w imieniu społeczności Poznania nie sprzeciwią się pierwotnym zamysłom założyciela Biblioteki oraz idei, jakiej dał tutaj początek - idei biblioteki publicznej dostępnej dla każdego.

W obronie Biblioteki Raczyńskich wyrazy poparcia przesłali:
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
 • Związek Literatów Polskich w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Poznaniu
 • Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
 • Rada Regionalna Unii Wolności Regionu Wielkopolska Salon Artystyczny im. Jackowskich
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu
 • V Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wystosował apel do Zarządu i Rady Miasta Poznania w sprawie Biblioteki Raczyńskich apel Polscy pisarze do władz Poznania.
O Bibliotekę upomniały się pra-pra-wnuczki Edwarda Raczyńskiego - panie: Wanda Dembińska, Wirydianna Rey i Katarzyna Raczyńska pisząc w liście do Prezydenta m. Poznania: Jest to nieoceniona krzywda kulturalna wyrządzona miastu, któremu rodzina nasza poświęciła wiele hojnych inicjatyw. Już Edward Raczyński, założyciel Biblioteki przewidywał konieczność jej rozbudowy w przyszłości, a teraz to dalekowzroczne spojrzenie ulega zniweczeniu przez komercjalny głód władz miejskich. Wydaje nam się, iż darowizna E. Raczyńskiego nie może być złamaną, i do tego nie przez władze komunistyczne, ale przez przedstawicieli uczciwego samorządu!

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich zorganizowało dwa happeningi:
 1. "W obronie Biblioteki" - 22 czerwca 1999 r.
 2. Odsłonięcie pomnika niewdzięczności "Czemuż niewdzięczni?"
  - 15 grudnia 1999 r.