Pierwsza strona
Redakcja  Zespół redakcyjny:

    mgr Halina Ganińska

    dr Mirosław Górny

    dr Andrzej J. Nikisch