Biuletyn Porozumienia 'Biblioteka z Horyzontem
Pierwsza strona
Warto wiedzieć

Mirosława Mocydlarz
Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych


Przypisy:

1. Wróblewski S.
2. Gałczyński I.K., Książka mówi do stroskanego, tom "Poezje", 1933.
3. Chmielewska-Gorczyca E., "Ku bibliotece wirtualnej", poz.2 bibliografii.
4. Ganińska H., "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s.15.
5. Pindlowa W., "Biblioteka elektroniczna i wirtualna - co to znaczy dla bibliotekarzy i użytkowników". W: "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s.18.
6. ang. Online Public Access Catalog - OPAC.
7. Łozowska A., Stylińska J., "Biblioteka wirtualna - alternatywą czy koniecznością badacza końca XX wieku", W: "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s.42-46.
8. Pindlowa W., op. Cit., s.18.
9. Radwański A., "Biblioteka wirtualna - problemy definicyjne", W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/radwan.html, 1999.
10. Harbo O., "Rola kształcenia dla przyszłości bibliotekarstwa europejskiego. Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej", Kraków 1998.
11. Feret B., Marcinek M. "Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich". W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/index.html, 2000 [styczeń].
12. tamże, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/index.html.
13. Kozłowska A., "Uwarunkowania psychologiczne użytkownika zautomatyzowanych systemów informacyjnych". W: "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s. 178-179.
14. tamże, s.181.
15. Burton P.F., "Wdrażanie technologii informacyjnej: uwagi ogólne".
W: materiały z konferencji "Automatyzacja bibliotek", Wrocław, 1993. s.6.
16. Lesk M., "Mad Library Disease: Joles in the Stacks", http://community.bellcore.com/lesk/ucla/ucla.html;
17. Odlyzko A., "Tragic Loss or Good Riddance: The implementing demise of traditional scholarly journals"
W: "International Journal of human-Computer Studies". 1995, nr 42 (1), s.71 - 122.
18. Burnett P., "Kierunki automatyzacji bibliotek" W: "Electronic Future of Academic Libraries", Kraków 1997, s.130 - 141.
19. Pidłypczak-Majerowicz M., "Zawód bibliotekarz", W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib01/zawod.html, 1999: [kwiecień].
20. Pindlowa W., "Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi, doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji?" W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib09/pindlowa.html, 2000 [styczeń].
21. Sabaratnam J. S., "Planning the library of the future. The Singapore experience". W: "Ifla Journal", 1997, Vol. 23, s.197.
22. Bednarek-Michalska B., "Czy opłaca się dyskutować?". W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib01/czy_oplaca.html; 1999 [kwiecień].
23. Lesk, "Mad Library Disease: Holes in the Stacks", 1997, http://community.bellcore.com/lesk/ucla/ucla.html
24. Feret B., Marcinek M., op. cit., http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib0.
25. ang. The International Centre of Information Management Systems and Services - ICIMSS.
26. przygotowany przez Chalmers University w Göteborgu.
27. Pidłypczak-Majerowicz M., op. cit., http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib01/zawod.html.
28. Górski M., "Biblioteka elektroniczna - oczekiwane kierunki rozwoju (na podstawie przeprowadzonych badań)". W: materiały z konferencji "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s.50.
29. Kapinos D., Sobielga J., "Biblioteka elektroniczna - nadzieje i zagrożenia (na przykładzie doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej)". W: materiały z konferencji "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s.77 - 81.
30. Goc J., "Biblioteka elektroniczna w szczecińskiej bibliotece uniwersyteckiej. Czy to możliwe?". W: materiały z konferencji "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s. 92 - 100.
31. Derfert-Wolf L., "Szkolenie użytkowników akademickiej biblioteki elektronicznej". W: materiały z konferencji "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s.188-202.
32. Feret B., Marcinek M., "Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką". W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http:// www.oss.wroc.pl /biuletyn/ ebib09/ feret.html, 2000 [styczeń].
33. Breivik P.S., Gee E.G.: "Infromation literacy: revolution in the library", New York:Macmillan, 1989.
34. Quandt R., "Przyszłość bibliotek wirtualnych i inicjatywy Fundacji Mellona", s.33-57.
35. Encyklopedia Powszechna PWN;
36. Przepisy ustawy o bibliotekach z 1968 roku dotyczące konsorcjów bibliotecznych.
37. Howorka B., "Konsorcja bibliotekarskie w Polsce". W: "Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej" Łódź 1998, s.39 - 44.
38. Uchwała nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
39. Fundacja im. Stefana Batorego, http://www.batory.org.pl
40. Działalność Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; http://www.fnp.org.pl/97rap.htm
41. tamże, http://www.fnp.org.pl/95rap.htm
42. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych; http://galileo.pfsl.poznan.pl
43. Nikisch J. A., "Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych zadania na dziś i na jutro". W: materiały z konferencji "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej.", Poznań 1998, s.156-162.
44. Fundacja Andrew W. Mellona; http://www.mellon.org.
45. tamże, http://www.mellon.org/programs.
46. ang. Network Library Program - NLP.
47. ang. The Virtual Theological Library.
48. ang. The Environmental Training Project - Libraries and Information Sector.
49. Wykorzystywane w badaniu opinii publicznej, polegające na doborze metodą losową, dolepiania, sieciową czy tzw. przechwycenia po drodze, osób- sędziów znających "rynki" i potrafiących przewidzieć ruchy na nich.
50. Kaye L., "Owning and licensing content - key legal issues in the electronic environment". W: "Journal of Information Science", 1999, 25 (1), s.7.
51. Seadle M., "Copyright in the networked world". W: "Library Hi Tech", 1999, 17 (2), s. 217 - 221.
52. ang. Trade Related Intellectual Property Aspects - TRIPS.
53. ang. General Agreement on Tariffs and Trade - GATT.
54. ang. World Intellectual Property Organization - WIPO.
55. ang. WIPO Copyright Treaty.
56. ang. WIPO Performers and Phonograms Treaty. 57. Kaye L., op. cit., s.8.
58. ang. Electronic Libraries Programm - Elib.
59. ang. Higher Education Funding Councils for UK - HEFC.
60. ang. Joint Information Services Committee - JISC.
61. ang. British Library Research and Innovation Centre - BLRIC.
62. ang. UK Office for Library Networking - UKOLN.
63. ang. UK Pilot Site Licence Initiative - PSLI.
64. ang. National Electronic Site Licence Initiative - NESLI.
65. ang. National Site Licence - NSL.
66. ang. Managing Agent - MA.
67. Turner R., "National site licensing and consortia purchasing". W: "Library Consortium Management: An International Journal", 1999, 1 (1/2), s. 33-40.
68. tamże, s. 38;
69. ang. Copyright Extension Act - podpisana w październiku 1998 roku.
70. ang. intellectual effort.
71. ang. sweat of the brow.
72. ang. sweat theory.
73. ang. personality approach.
74. ang. skill and labour test.
75. Ustawa z 4 lutego 1994 roku, Dz. U. nr 24, poz. 83.
76. ang. Communication Decency Act - CDA.
77. Okoń Z., "Komputerowe paragrafy", PCKurier 1998, nr 1, s. 46-56.
78. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 roku, Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 roku.
79. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku, z artykułu 5, Dz. U. Z dnia 28 lipca 1997 roku.
80. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 roku, z artykułu 16 ust. 1 pkt. 5, Dz. U. Nr 12, poz.63.
81. Okoń Z., op. cit., s.56.
82. Dyrektywa Unii Europejskiej - art. 6 ust. 2 pkt a.
83. Sui generis - art. 7 - 11 dyrektywy.
84. łac. sui generis - swoisty, osobliwy.
85. ang. Optical Character Recognition.
86. ang. Intelligent Character Recognition.
87. ang. Feature Recognition.
88. łac. omni - wszyscy.
89. ang. Artificial Neural Network Theory.
90. ang. fuzzy logic, fuzzy - niewyraźny, zamazany.
91. Czajkowska E., "Wschodni OCR", PC World Komputer, 2000, nr 2, s.146 - 149.
92. ang. Graphic User Interface - GUI.
93. Jaśkowiak G., "Automatyzacja biblioteki uniwersyteckiej na przykładzie biblioteki wykorzystującej oprogramowanie VTLS (wybrane problemy)". W: materiały z konferencji "Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", Poznań 1998, s. 209-215.
94. ang. Machine Readable Cataloguing.
95. ang. International Federation of Library Associations.
96. ang. MARC Advisory Committee.
97. ang. Network Development and MARC Standards Office.
98. ang. Library of Congres Cataloging Distribution Service.
99. ang Online Public Access Catalogue.
100. Komperda A., "Biblioteki polskie w Internecie na przełomie wieku". W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/komperda.html, 2000 [kwiecień].
101. tamże, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/komperda.html.
102. Komperda A. "Biblioteki polskie w Internecie na przełomie wieku". W: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss. wroc.pl./biuletyn/ebib12/komperda.html, 2000 [kwiecień].
103. ang. HyperText Markup Language.
104. ang. Structured General Markup Language.
105. ang. Common Gateway Interface.
106. Shapiro G., "Bity zamiast papieru", Chip 1999, nr 5, s.46-51.
107. ang. Transmission Control Protocol.
108. ang. electronic mail.
109. ang. Simple Mail Transport Protocol.
110. ang. Post Office Protocol 3.
111. ang. Internet Messaging Access Protocol 4.
112. ang. Pretty Good Privacy.
113. ang. Common Gateway Interface.
114. ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD.
115. ang. Asynchronous Transfer Mode - ATM.
116. ang. Firewalls.
117. ang. screen lock.
118. ang. End Of Stream.
119. ang. Escape.
120. ang. on-site.
121. ang. off-sit.
122. ang. Quarter-Inch Cartridge - QIC.
123. ang. Digital Audio Tape - DAT.
124. ang. Digital Linear Tape - DLT.
125. Zapis liniowy informacji jest prosty w realizacji, lecz niezbyt pojemny informacyjnie, wrażliwy na zakłócenia i uszkodzenia nośnika - stosowany w pierwszych streamerach taśmowych.
126. Zapis ukośny (helikalny) informacji pozwala na zwiększenie gęstości upakowania danych, przy prawie całkowitym wykorzystaniu nośnika.
127. ang. Laser Servo.
128. ang. High Capacity Floppy Disc.
129. ang. Compact Disk.
130. ang. Compact Disk Read Only Memory.
131. ang. Compact Disk Recordable - do jednorazowego zapisu technologią optyczną i wielokrotnego odczytu.
132. ang. Compact Disk Rewritable - do wielokrotnego (do 1000 razy) zapisu technologią magnetooptyczną i odczytu.
133. ang. Digital Video Disc.
134. ang. Hierarchical Storage Management.
135. Dziekańska E., "Śladami naszej cywilizacji", Chip 1997, nr 7, s.35.
136. tamże, s.36.
137. Radwański A., Drogi rozwoju biblioteki cyfrowej, materiały konf Poznań, s. 40;
138. Burnett P., "Kierunki automatyzacji bibliotek", Electronic Future of Academic Libraries, Kraków 1997, s.130-141.
139. Górski M., op. cit., s.47-52.


Początek strony   |   Spis treści   |   Poprzednia strona