Biuletyn Porozumienia 'Biblioteka z Horyzontem
Pierwsza strona
Warto wiedzieć

Mirosława Mocydlarz
Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych


Literatura:

 1. Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa 1973.
 2. Barta J., Markiewicz R., Ochrona baz danych w systemie prawa autorskiego - stan obecny i perspektywy, Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Chojnacki A., Nowoczesne metody zarządzania informacją a archiwizacja dokumentów, I Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych, materiały konferencyjne, Poznań 1999.
 4. Daniłowicz Cz., Dostęp do baz danych stan obecny i propozycje rozwiązań, Politechnika Wrocławska.
 5. Eason K., Yu Liangzhi, Harker S., The use and usefulness of functions in electronic journals:the experience of the SuperJournal Project, January 2000, vo.34 no.1.
 6. Feret B., Z39.50 protocol as the base for creation of shared cataloging systems and union catalogs, z książki pod redakcją Woźniak J., I Millera R.C., Research Libraries: cooperation in automation, November 16-19, 1998 Kraków, Wydawnictwo SBP (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) Warszawa 1999, s.123-129.
 7. Gadd E., Goodman R., Muir A., Project CLEAR: development an Electronic Copyright Management System for Project ACORN, The Electronic Library, Vol. 16, No 4. August 1998, pp. 253-259.
 8. Ganińska H., Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej", materiały konferencyjne, Poznań 1998.
 9. Kaye L., Owning and licensing content - key legal issues in the electronic environment, Journal of Information Science, 1999, 25 (1), s.7-14.
 10. Mielcarek P., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą, I Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych, materiały konferencyjne, Poznań 22-23 kwietnia 1999.
 11. Nowakowski A., Polityka KBN w zakresie naukowych baz danych, Zespół ds. Infrastruktury Informatycznej KBN.
 12. Ogrodnik T., Archiwizatory dla każdego, Helion 1996.
 13. Okerson A., Technology and Scholarly Communication, University of California Press, Berkley, Los Angeles, 1999, s. 53-70.
 14. Turner R., National site licensing and consortia purchasing; Library Consortium Management: An International Journal, MCB University Press England 1999, Volume 1, Number 1/2.
 15. Pindlowa W., Biblioteka elektroniczna i wirtualna - co to znaczy dla bibliotekarzy i użytkowników?, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Kraków 1998.
 16. Pindraszak, Archiwizatory - Kompresja danych, Zakład Nauczania Informatyki MIKOM, Warszawa, lipiec 1998.
 17. Seadle M., Copyright in networked world, Library Hi Tech, MCB University Press; England 1999, Volume 17, Number 2.
 18. Śliwińska M., Biblioteka elektroniczna i publikacje elektroniczne w programie Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją, Toruń 1998.
 19. Urbanek A. Sieci Komputerowe i Telekomunikacja, Archiwizacja i bezpieczeństwo danych, część 1, październik 1998, s. 65-75;część2, grudzień, s.77-85,część 3, styczeń 1999, s.69-79, część 4, maj 1999, s.51-57.
 20. Bieńkowski M., Chroń swoje oczy, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 2000, nr 1, s.98-102.
 21. Byrska M., Prawo autorskie a oprogramowanie, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1994, nr 6 (14), s.20-22.
 22. Czarnecki T., LS-120 pod lupą, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1997, nr 12, s.92-93.
 23. Dołęga C.G., Pecet uczy się czytać, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1998, nr 11, s.228-223.
 24. Duchnicz A., Fajny czytacz, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1999, nr 4, s.135.
 25. Dziekańska E., Śladami naszej cywilizacji, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1997, nr 7, s.34-38.
 26. Dziekańska E., Niecodzienna książka, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1998, nr 8, s.30-31.
 27. Moszczyński L., Bez okularów, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1999, nr 4, s.40-45.
 28. Pawlak M., Cyfrowy listonosz, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1998, nr 4, s.192-208.
 29. Staniewicz M., Bity zamiast papieru, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1999, nr 5, s.46-51.
 30. Zając J., Dębek P., Co wolno użytkownikowi, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 2000, nr 2, s.210.
 31. Zaród T., Ludzie listy piszą, Chip, Vogel Publishing, Wrocław 1998, nr 7, s.134-140.
 32. Głowiński C., Formularz wysyłany pocztą, Enter, LUPUS Warszawa 1998, nr 9, s.118-119.
 33. Hałas D., Mądry Polak przed szkodą, Enter, LUPUS Warszawa 1999, nr 8, s.28-38.
 34. Pająk A., Książka przyszłości, Enter, LUPUS Warszawa 1998, nr 11, s.46-48.
 35. Szulowski M., Na cztery z plusem, PCkurier, wrzesień 1998, nr 9, s. 32-39.
 36. Wyrzykowski A., Taśma bezpieczeństwa, PCkurier, listopad 1998, nr 11, s.56-68.
 37. Antosiewicz W., Gigabajty w kieszeni, PC World Komputer, IDG Poland S.A. Warszawa, maj 1998, nr 5, s.55-66.
 38. Czajkowska E., Wschodni OCR, PC World Komputer, IDG Poland S.A. Warszawa, marzec 1999, nr 3, s.142.
 39. Rzeźnicki D., Przeczyta za Ciebie, PC World Komputer, IDG Poland S.A. Warszawa, lipiec/sierpień 1998, nr 7/8, s. 16.
 40. Rzeźnicki D., Cyfrowe książki, PC World Komputer, IDG Poland S.A. Warszawa, grudzień 1998, nr 12, s. 38.
 41. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn.
 42. Fundacja Andrew W. Mellona; http://www.mellon.org.
 43. Fundacja im. Stefana Batorego, http://www.batory.org.pl.
 44. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; http://www.fnp.org.pl.
 45. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych; http://galileo.pfsl.poznan.pl.

Początek strony   |   Spis treści   |   Poprzednia strona   |   Następna strona