Biuletyn Porozumienia 'Biblioteka z Horyzontem
Pierwsza strona
Warto wiedzieć

Mirosława Mocydlarz
Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych


3.2. Fundacje i organizacje zagraniczne.

3.2.1. Fundacja Andrew W. Mellona.


Fundacja Mellona jest korporacją non profit działającą pod prawem Stanu Nowy Jork. Organizacja powstała 30 czerwca 1969 roku, w wyniku konsolidacji Fundacji Old Dominion (założona przez Paula'a Mellona - syna Andrew W. Mellona w 1941 w Virginii) i Fundacji Avalon (założona przez jego córkę Ails'e Mellon Bruce w grudniu 1940 r.) w Fundację Andrew W. Mellona. Celem Fundacji jest "pomoc i promowanie religii, charytatywności, nauki, literatury i edukacji, które mają być wspierane przez publiczne dobro lub doglądać promowaną dobroczynność i dobrobyt rodzaju ludzkiego." 44 Zgodnie z przyjętym statusem Fundacja przyznaje granty wybranym podstawowym instytucjom zarówno edukacji wyższej jak i spraw kulturalnych, sztuki, ochrony środowiska, historii czy też spraw publicznych. Od 1993 do 1998 roku Fundacja przyznała 69 grantów na ogólną sumę 35 milionów dolarów.
Fundacja realizuje wiele projektów i programów wspomagając wiele instytucji i organizacji. Wśród nich można jednak wyróżnić te, w ramach których Fundacja przyczynia się do rozwoju bibliotek elektronicznych, wyższych uczelni, wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt umożliwiający korzystanie z elektronicznych materiałów i ich źródeł. Program, który został do tego stworzony, "Liberal Arts Colleges Program", skupił się na pomocy wybranej grupie instytucji w zakupie, wyposażeniu i użytkowaniu nowych technologii (sprzętu komputerowego, sieci zarówno w obrębie biblioteki, uczelni jak i domów studenckich jak, i sieci, które umożliwiają komunikację z innymi kampusami studenckimi, poczty elektronicznej, WWW, itp.) jak, i elektronicznych materiałów zarówno w nauczaniu jak, i uczeniu się. Program obejmował również prowadzenie szkoleń i warsztatów szkoleniowych dla personelu, i studentów mających korzystać z dobrodziejstwa, które niosą nowe technologie. Prowadzono również szkolenia z podstawowej obsługi komputera i podstaw Internetu umożliwiając użytkownikom poszukiwanie pożądanych materiałów w sieci. Program ten uzmysłowił pracownikom, wykładowcom i studentom jak ważny jest dostęp do elektronicznych źródeł materiałów, które bez względu na liczbę przeglądających je użytkowników są nieustannie dostępne, w każdym praktycznie miejscu i w każdej chwili czasu. Jest to istotne, gdyż "studenci i wykładowcy, personel biblioteczny mają zupełnie inne zajęcia. Studenci śpią kiedy pozostali się budzą i vice-versa. Największe obciążenie przez nich sieci jest między 1 a 3 w nocy , kiedy właśnie to wykładowca śpi."
Obecnie poprzez przeprowadzone programy wiele szkół i ich bibliotek zarówno w Stanach Zjednoczonych ale i na terenie naszego kraju, gdzie Fundacja intensywnie wspiera rozwój polskich bibliotek elektronicznych, ma pełny dostęp sieciowy do wielu źródeł tekstów w postaci elektronicznej, książek jak i do zasobów pełnotekstowych baz danych w obrębie biblioteki, uczelni, kraju a wreszcie i całego świata, a podstawowym narzędziem przy wyszukiwaniu informacji staje się World Wide Web. Także i uruchomienie poczty elektronicznej pomaga we współpracy, wymianie doświadczeń, przekazywaniu sobie wiadomości pomiędzy zarówno studentami jak i wykładowcami czy personelem bibliotek.


3.2.2. Fundacja George'a Soros'a.

George Soros założył fundację sieciowa będącą organizacją non profit, działającą na terenie krajów Europy Centralnej i Wschodniej, na terenie byłego Związku Radzieckiego a także, i w innych częściach świata: np. Afryka czy Haiti, USA. W Polsce jest to działająca na szeroką skalę Fundacja Stefana Batorego. Fundacja ma na celu przede wszystkim promowanie budowy i rozwoju otwartych społeczeństw oraz swobodnego dostępu do informacji, prowadzi jednak wiele programów, które obejmują zarówno dziedziny sztuki i kultury, wyższego szkolnictwa, Internetu i mediów, dotacji czasopism elektronicznych a także pomocy bibliotekom zarówno w ich procesie automatyzacji, jak i digitalizacji zasobów, swobodnego dostępu do źródeł, i zasobów informacji naukowej w wersji elektronicznej. Aby sprostać położonym na biblioteki zadaniom Fundacja Soros'a od 1994 roku prowadzi Program Biblioteki Sieciowej . W ramach tego programu wspiera i pomaga bibliotekom wyższych uczelni, przydzielając granty, prowadząc warsztaty szkoleniowe, naukę informacji bibliotecznej, czy konferencje. O wielkości prowadzonego projektu świadczy ogólna kwota wydatkowana na ten cel w roku 1997, która wynosiła w przybliżeniu 2,7 miliona dolarów.
Fundacja przeprowadza także i kursy letnie z zakresu tematyki dotyczącej biblioteki cyfrowej. Także i w roku 2000 w porozumieniu z CEU Summer University zostanie zorganizowane szkolenie podczas wakacji letnich i będzie dotyczyło cyfrowych umiejętności, sieciowych bibliotek. Tego rodzaju kursy mają na celu przeprowadzenie szkoleń zwłaszcza pracowników bibliotek, którzy po powrocie do swoich rodzinnych krajów będą mogli przeszkolić pozostały personel i pomóc studentom i innym użytkownikom doby biblioteki cyfrowej, sieciowej.


3.2.3. Fundacja Ponieckiego.

Fundacja Władysława Ponieckiego jest charytatywną korporacją publiczną działającą przede wszystkim w Kalifornii. Jest to organizacja o charakterze non profit założona w 1990 roku. Fundacja jest także aktywna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a także w innych rozwijających się państwach, gdzie rozwój elektronicznych sieci jest bardziej gwałtowny, szybszy niż szkolenia w opanowaniu i zarządzaniu zasobami elektronicznymi.
Główne zadania Fundacji to między innymi szkolenia z dziedziny Internetu dla bibliotekarzy, nadzorowanie tłumaczenia i publikowania podręczników szkolnych, i naukowych (także na język polski), użycie i implementacja elektronicznych sieci dystrybucyjnych, opanowanie nawigacji w Internecie, i narzędzi oprogramowania, pomoc techniczna oraz inne aspekty rozwoju, i użytkowania zasobów informacji sieci elektronicznych. Z kolei głównymi dziedzinami, w których rozwoju uczestniczy i pomaga Fundacja to zarówno biznes jak i zarządzanie, przedsiębiorczość czy medycyna i edukacja. Ta ostatnia jest przedmiotem wielu programów prowadzonych przez Fundację Ponieckiego. Fundusze na działalność są czerpane z prywatnych dotacji, z grantów od korporacji i rządu a także od innych fundacji, które spostrzegają, i wierzą w zdolność, i osiągnięcia Fundacji Ponieckiego wspierającej zarówno specjalistyczną wiedzą jak, i środkami finansowymi ważne przedsięwzięcia naukowe.
Projekty prowadzone przez Fundację to między innymi program TRES - Teologiczna Biblioteka Wirtualna oraz program ETP - Projekt Środowiskowego Treningu - Biblioteki i Sektor Informacyjny.


Początek strony   |   Spis treści   |   Poprzednia strona   |   Następna strona