Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Anna Blażewicz

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI W ŚRODOWISKU ELEKTRONICZNYM


Spis treści

ROZDZIAŁ PIERWSZY
WSTĘP

1.1 DLACZEGO BIBLIOTEKI CYFROWE
1.2 POCZĄTKI BIBLIOTEK CYFROWYCH
1.3 CEL I ZAKRES PRACY

ROZDZIAŁ DRUGI
POJĘCIA PODSTAWOWE

2.1 BIBLIOTEKA CYFROWA
2.2 BIBLIOTEKA MOBILNA
2.3 E-JOURNAL
2.4 WWW (WORLD WIDE WEB)
2.5 ARCHITEKTURA KLIENT - SERWER
2.6 HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)
2.7 DIGITALIZACJA
2.8 KOMPRESJA
2.9 OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION)
2.10 METADANE

ROZDZIAŁ TRZECI
PRZEGLĄD PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW

3.1 ROLA PROFESJONALISTÓW W DOSTARCZANIU INFORMACJI W PRZYSZŁOŚCI WIDZIANA "OCZAMI NAUKOWCÓW"
3.2 ZASTOSOWANIE INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ W ŚRODOWISKACH AKADEMICKICH
3.3 WYSZUKIWANIE INFORMACJI PRZEZ NAUKOWCÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN - CHEMIKÓW, MATEMATYKÓW, FIZYKÓW I ASTRONOMÓW
3.3.1 RODZAJE PUBLIKACJI UŻYWANE PRZEZ NAUKOWCÓW
3.3.2 WYSZUKIWANIE INFORMACJI
3.4 PROJEKT SUPERJOURNAL
3.4.1 OPIS PROJEKTU
3.4.2 CECHY PROJEKTU
3.4.3 WYNIKI BADAŃ
3.4.4 PODSUMOWANIE
3.5 PROJEKT TULIP
3.5.1 POCZĄTKI PROJEKTU
3.5.2 PROBLEMY TECHNICZNE
3.5.2.1 OPIS TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW
3.5.2.2 OPIS DOSTOSOWYWANIA BAZ DANYCH DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH UNIWERSYTETÓW ORAZ PRZESYŁANIA ICH POPRZEZ INTERNET.
3.5.2.3 PROBLEMY PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
3.5.2.4 TECHNICZNA IMPLEMENTACJA W UNIWERSYTETACH
3.5.2.5 CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW - SYSTEMY KLIENCKIE
3.5.2.6 CHARAKTERYSTYKA SERWERÓW - SYSTEMY SERWERÓW
3.5.2.7 SIECIOWE USŁUGI DOSTARCZANIA INFORMACJI
3.5.3 PROBLEMY ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE
3.5.3.1 KRYTYCZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POPRAWNY PRZEBIEG IMPLEMENTACJI PROJEKTU TULIP
3.5.3.2 CZYNNIKI EKONOMICZNE -KOSZTY
3.5.4 PREFERENCJE UŻYTKOWNIKÓW
3.5.4.1 BADANIA ILOŚCIOWE
3.5.4.2 BADANIA JAKOŚCIOWE
3.5.5 WNIOSKI I ZALECENIA
3.5.5.1 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI
3.5.5.2 PRZEGLĄDANIE I DRUKOWANIE

ROZDZIAŁ CZWARTY
POLSKIE PRAWA AUTORSKIE

4.1 ZAGADNIENIA PRAWNE
4.1.1 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
4.1.2 PROGRAM KOMPUTEROWY W PRAWIE AUTORSKIM
4.1.3 PRAWA AUTORA PROGRAMU
4.1.4 PRAWA UŻYTKOWNIKA
4.1.5 SANKCJE ZA NIELEGALNĄ EKSPLOATACJĘ OPROGRAMOWANIA
4.1.6 CECHY LICENCJI
4.2 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH W PROJEKCIE JSTOR.

ROZDZIAŁ PIĄTY
KOMPRESJA OBRAZU

5.1 ZNANE METODY KOMPRESJI
5.2 STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH
5.3 STANDARD JPEG

ROZDZIAŁ SZÓSTY
ARCHIWIZACJA DANYCH

6.1 SKALA PROBLEMU
6.2 BADANIA DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI

ROZDZIAŁ SIÓDMY
PROJEKT BIBLIOTEKI CYFROWEJ

7.1 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD BIBLIOTEKI CYFROWEJ
7.2 OPROGRAMOWANIE BIBLIOTEKI CYFROWEJ
7.2.1 SERWER WWW
7.2.2 SYSTEM OPERACYJNY SOLARIS
7.2.3 BAZA DANYCH
7.2.4 ZINTEGROWANY SYSTEM HORIZON
7.2.5 WEBPAC
7.2.6 PROTOKÓL Z39.50
7.3 ARCHIWIZOWANIE DANYCH
7.3.1 URZĄDZENIA SPRZĘTOWE
7.3.2 OPROGRAMOWANIE
7.4 BEZPIECZEŃSTWO BIBLIOTEKI CYFROWEJ
7.5 INFRASTRUKTURA SIECIOWA
7.5.1 OPIS SIECI
7.5.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE
7.5.2.1 GŁÓWNY SERWER BIBLIOTEKI ELEKTRONICZNEJ
7.5.2.2 SERWER Z39.50
7.5.2.3 STACJE ROBOCZE
7.5.2.4 MODEMY

ROZDZIAŁ ÓSMY
WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE


Początek strony   |   Następna strona