Pierwsza strona


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Porozumienia "Biblioteka z horyzontem"Posiedzenie odbyło się w dniach 26-27 października 1999 roku w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu. W posiedzeniu udział wzięli:


NR

NAZWISKO

IMIĘ

OŚRODEK

1.

Czarnecka

Maria

Bydgoszcz - WSP

2.

Feret

Błażej

Łódź - PŁ

3.

Fontner

Jolanta

Łódź - UŁ

4.

Ganińska

Halina

Poznań - PP

5.

Garnysz

Czesława

Łódź - PŁ

6.

Gazicka

Dorota

Warszawa - PAN

7.

Golka

Liliana

Poznań - PTPN

8.

Górny

Mirosław

Poznań - PFBN

9.

Jazdon

Artur

Poznań - UAM

10.

Kaczmarek

Barbara

Poznań - ASP

11.

Kosińska

Małgorzata

Łódź - A.Muz.

12.

Kowalska

Danuta

Poznań - AWF

13.

Kraszewska

Agnieszka

Poznań - B.Racz.

14.

Krzyżaniak

Piotr

Poznań - A. Med.

15.

Lehmann

Krystyna

Poznań - AR

16.

Lorek

Krystyna

Łódź - ASP

17.

Łagodzińska-Małyszko

Teresa

Olsztyn - WSP

18.

Łukasiewicz

Grażyna

Łódź - A. Med.

19.

Małecka

Danuta

Poznań - Inst. Zach.

20.

Niemczewska

Barbara

Łódź - WAM

21.

Nikisch

Jan Andrzej

Poznań - PFBN

22.

Ober

Krzysztof

Poznań - PFBN

23.

Olszańska

Anna

Poznań - AE

24.

Piotrowicz

Aniela

Poznań - A. Med.

25.

Popławska

Krystyna

Poznań - PP

26.

Prager

Renata

Poznań - AWF

27.

Rucińska-Nagórny

Anna

Poznań - UAM

28.

Sachwanowicz

Wojciech

Toruń - UMK

29.

Szefliński

Piotr

Łódź - PŁ

30.

Śliwińska

Maria

Toruń - UMK

31.

Wolniewicz

Tomasz

Toruń - UMK

32.

Woźniakowska

Ewa

Łódź - PŁ

33.

Wrocławska

Maria

Łódź - WiMBPNa wstępie przyjęto sprawozdanie Przewodniczącego za ubiegły rok. Za najważniejsze dokonania roku 1998/99 uznano:

 • Nawiązanie praktycznej, codziennej współpracy między bibliotekami Porozumienia
 • Uruchomienie Katalogu Porozumien ia Bibliotek z horyzontem na bazie katalogu Biblioteki Głównej UMK.
 • Uzgodnienie formatów opisu bibliograficznego;
 • Edycję serii wydawniczej poradników dla bibliotekarzy. PFBN wydała podręcznik "Opis bibliograficzny dokumentów w formacie USMARC w systemie Horizon" udostępniony wszystkim bibliotekom Porozumienia
 • Dzięki grantowi uzyskanemu w r. 1998 dla bibliotek Porozumienia przez UMK udało się stworzyć 60.000 nowych rekordów
 • Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane szkolenia.

Nie udało się natomiast :

 • Powołanie zespołu do podjęcia prac związanych z katalogowaniem zbiorów specjalnych
 • KBN zaprzestał finansowania polskich baz, w związku z czym wspólny wniosek "bazodanowy" bibliotek Porozumienia m.in. o dofinansowanie polonizacji kartoteki MESH został odrzucony.

W trakcie Posiedzenia:

 • Przyjęto do Porozumienia Bibliotekę Instytutu Zachodniego. W tej sytuacji Porozumienie Biblioteka z horyzontem obejmuje już 55 bibliotek.
 • Dokonano wyborów Zespołu Koordynacyjnego Porozumienia. Uznano, że Zespół powinien pracować w dotychczasowym składzie, wobec rezygnacji dwóch członków należy dokonać jedynie wyborów uzupełniających.

Nowy skład Zespołu:

Przewodniczący

dr Jan Andrzej Nikisch

Specjalista ds. Finansów

dr Mirosław Górny

Specjalista ds. Szkoleń i współpracy z CKHW

dr Artur Jazdon

Specjalista ds. Formatów

mgr E. Woźniakowska

Specjalista ds. Opracowania Rzeczowego

             i Bibliotek Publicznych

mgr Piotr Bierczyński

Specjalista ds. Katalogów BZH i NUKAT

dr Wojciech Sachwanowicz

Specjalista ds. Bibliotek PAN

mgr Dorota Czarnocka

Specjalista ds. Bibliotek Elektronicznych

mgr Halina Ganińska

 • Przedyskutowano szeroko najważniejsze aktualnie dla bibliotek Porozumienia kwestie:

Najżywszą dyskusję wzbudziło wypracowanie wspólnego stanowiska bibliotek Bzh wobec Centralnego Katalogu - NUKAT.

M.in. wskazywano na niedogodność pracy w systemie różnym od posiadanego przez bibliotekę, na związane z zakupem klientów systemu centralnego koszty, na małą atrakcyjność katalogu dla bibliotek specjalistycznych. Podkreślano jednak również konieczność kooperacji, tworzenie pomostów i narzędzi umożliwiających aktywną współpracę z konsorcjami utworzonymi przez biblioteki wykorzystujące systemy inne niż Horizon.

Postanowiono wystąpić do Zespołu Koordynacyjnego projektu NUKAT o rozproszenie nowych etatów związanych z tworzeniem NUKATu i przydzielenie 10-12 z nich bibliotekom Porozumienia. Zobowiązano przedstawicieli Bzh do zgłoszenia jako warunku koniecznego opracowania w ramach projektu katalogu centralnego interfejsów do innych systemów bibliotecznych. Ponadto postanowiono również powierzyć opracowanie koncepcji i kosztorysu utworzenia własnego katalogu centralnego jako alternatywnej bazy dla naszych i bibliotek i jednocześnie "bramy" do katalogów innych bibliotek. Wysunięto postulat, aby zintensyfikować szkolenia w celu uzyskiwania certyfikatów upoważniających do tworzenia i walidacji haseł wzorcowych przez specjalistów z bibliotek poza Warszawą co wg zebranych powinno znacznie przyspieszyć proces katalogowania w bibliotekach Porozumienia.

W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie z dyrektorem firmy Dynix-Polska, podczas którego dokonano krytycznej oceny współpracy z firmą DYNIX. Główne zarzuty użytkowników dotyczyły niewłaściwego i nieterminowego rozwiązywania problemów wyłaniających się w procesie wdrażania systemu HORIZON. Wskazano na wieloletnie opóźnienia we wdrażaniu systemu, brak w przedstawicielstwie wystarczającej liczby fachowców zdolnych na bieżąco reagować na zgłaszane przez użytkowników skargi i postulaty, brak informacji nt. stanu zaawansowania rozwiązywania wcześniej zgłaszanych usterek. Podkreślano, że stan prac uniemożliwia dokonanie odbioru systemu - na co nalega dostawca - we wszystkich bibliotekach. Nadal nie udało się zrealizować szkolenia II poziomu dla administratorów systemu.

W związku z tym :

 • Konsekwentnie reprezentować jednolite, wspólne stanowisko wobec firmy Dynix, ponieważ, jak podkreślano, mamy wspólne problemy.
 • Postanowiono opracować raport na temat wdrożenia systemu w Europie Środkowej, w którym zawarta zostanie ocena implementacji systemu i działalności firmy Dynix.
 • Postanowiono rozważyć restrykcje wobec firmy DYNIX, ponieważ wiele bibliotek narażonych zostało na poważne problemy.
 • Postulowano by jako rekompensatę za dotychczasowe niezawinione przez biblioteki straty wynikające z nieefektywnego wdrażania systemu firma Dynix nieodpłatnie zainstalowała bazę katalogu centralnego Porozumienia.

Ponadto:

 • Zatwierdzono wniosek o przystąpienie do HUG (Horizon User's Group).
 • Zatwierdzono program szkoleń dla bibliotekarzy Porozumienia
 • Postanowiono utworzyć elektroniczny biuletyn Porozumienia

 

Opracował Jan Andrzej NikischPoczątek strony | Powrót