Pierwsza strona


System Horizon w Politechnice Poznańskiej
- zaawansowanie prac wdrożeniowych poszczególnych modułów


System Horizon jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z gromadzeniem i katalogowaniem dokumentów, śledzeniem wpływów wydawnictw ciągłych, wyszukiwaniem i udostępnianiem książek, generuje różne dane statystyczne i raporty.
Horizon składa się z szeregu modułów, z których każdy odpowiada za odrębne czynności, wykorzystując przy tym rekordy z baz danych i tablic. Poniżej przedstawiam opis prac wdrożeniowych poszczególnych modułów.

Moduł Gromadzenia

We wrześniu 1997r. w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej rozpoczęto przygotowanie do wdrożenia modułu gromadzenia. Moduł ten pozwala na tworzenie, kontrolę i składanie zamówień kupna. Kontroluje też budżet przeznaczony na zakupy. Po dostosowaniu do indywidualnych potrzeb BG PP został - na początku 1998r. - uruchomiony w Oddziale Opracowania Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych i dotyczył gromadzenia książek. W następstwie tego zostały zautomatyzowane prace związane z podziałem budżetów i zamówieniami od poszczególnych dostawców. Księgi inwentarzowe tworzone są z tablic raportów według budżetów, a następnie drukowane przy pomocy programów edytorów zewnętrznych. W 1999r. moduł gromadzenia został również wykorzystany do tworzenia ksiąg inwentarzowych druków ciągłych.

Moduł Katalogowania

Wdrażanie tego modułu rozpoczęto w Politechnice Poznańskiej na początku 1998r. od wprowadzania rekordów bibliograficznych czasopism będących w aktualnej prenumeracie. W listopadzie tegoż roku Oddział Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych zaczął opracowywać rekordy bibliograficzne książek, równolegle pracując w systemie Lech-BMS. W kwietniu 1999r. do bazy nowego systemu zostały przegrane rekordy z Lech-BMS (z lat 1992-1998). Baza po konwersji jest poprawiana i dostosowywana do formatu USMARC. Opracowujemy rekordy bibliograficzne książek i czasopism wpływających na bieżąco oraz retrospektywnie. Obecnie w katalogu komputerowym BG PP jest około 50 tys. opisów bibliograficznych oraz 140 tys. opisów egzemplarzy. Zawiera on opisy wszystkich, aktualnie ukazujących się czasopism oraz stopniowo uzupełniany jest opisami starszych roczników znajdujących się w BG PP. Aktualnie zawiera 98% opisów bibliograficznych księgozbioru dydaktycznego i około 60% zasobu magazynu zamkniętego do udostępniania na zewnątrz.

Moduł Czasopism

W systemie Horizon moduł czasopism obsługuje wydawnictwa ciągłe tworząc rekordy egzemplarzy czasopism oraz wzorce założeń. Składa się z dwóch podmodułów: kontrola czasopism i wpływy czasopism.
Moduł został uruchomiony we wrześniu 1999r. Zaczęliśmy rejestrować aktualne wpływy czasopism oraz wprowadzać zasób czasopism retrospektywnie.

Katalog Publiczny OPAC

W BG PP (przygotowanej do obsługi czytelników w module udostępniania systemu Horizon) zainstalowano 14 terminali z przeglądarką Windows User Interface (WUI) umożliwiających dostęp do baz katalogowych wszystkich bibliotek Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. 8 stacji w sali katalogowej Biblioteki na Wildzie, 6 stacji w czytelni studenckiej na Ratajach (ul. Piotrowo) oraz 2 komputery z dostępem do Internetu
Katalog komputerowy pozwala czytelnikom na wieloaspektowe wyszukiwanie literatury: wg autora, tytułu, słów kluczowych występujących w różnych elementach opisu bibliograficznego, haseł przedmiotowych, sygnatur i klasyfikacji UKD. Czytelnik ma dostęp do opisów bibliograficznych książek i czasopism znajdujących się w zasobach biblioteki, oraz ich dostępności. W katalogu komputerowym BG PP poprzez przeglądarkę WUI może sprawdzić swoje konto oraz samodzielnie dokonać prolongaty pozycji dla której upływa termin zwrotu.

Moduł Udostępniania

W lipcu 1999 r. została dokonana konwersja bazy rekordów czytelników z systemu Lech-BMS do bazy systemu Horizon w module udostępniania; następnie wprowadzono wypożyczenia zarejestrowane poprzednio w starym systemie. Moduł udostępniania został uruchomiony z początkiem roku akademickiego 1999/2000. W wypożyczalni funkcjonuje 5 stanowisk obsługujących wypożyczenia i zwroty dokonywane przez czytelników. Czytelnik po wyszukaniu pozycji w katalogu komputerowym składa zamówienie do magazynu , wypisując rewers. Odejście od tego sposobu wypożyczeń zależne jest od wdrożenia modułu obsługi wypożyczeń z magazynu zamkniętego "closed stack acces" (csa). Moduł ten pozwoli czytelnikowi na zdalne zamawianie książek poprzez przeglądarkę WUI lub Internet, wydruk zamówienia następuje w magazynie i czytelnik otrzyma książkę bez konieczności wypisywania rewersu. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej planuje uruchomienie tego modułu w czerwcu 2000 roku.

Krystyna Popławska


Początek strony | Powrót