PRACE WSPÓŁWYDANE

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

Uwaga: Poszczególne pola rekordu bibliograficznego wypełniamy wg zasad MARC21 (wskaźniki również). W przykładach uwzględniono tylko pola, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

 1. Wspólny tytuł dla całości, jeden autor.
 2. Jeśli książka opatrzona jest tytułem wspólnym możemy utworzyć hasła dodatkowe typu Autor.Tytuł tylko wtedy, gdy zostały one wymienione na stronie tytułowej.

  1. Autor.

  1. Tytuł wspólny

  505 Tytuł 1 / oznaczenie odpowiedzialności ; Tytuł 2 / oznaczenie odpowiedzialności ;

  Tytuł 3 / oznaczenie odpowiedzialności.

  700 Autor. \t Tytuł 1

  700 Autor. \t Tytuł 2

  700 Autor. \t Tytuł 3

  Przykład:

  100 1 Mrożek, Sławomir \d (1930- ).

  245 00 Dramaty / \c Sławomir Mrożek.

  505 0 Miłość na Krymie ; Wdowy ; Portret ; Kontrakt.

  700 12 Mrożek, Sławomir \d (1930- ). \t Miłość na Krymie \l (pol.)

  700 12 Mrożek, Sławomir \d (1930- ). \t Wdowy \l (pol.)

  700 12 Mrożek, Sławomir \d (1930- ). \t Portret \l (pol.)

  700 12 Mrożek, Sławomir \d (1930- ). \t Kontrakt \l (pol.)

 3. Wspólny tytuł dla całości, więcej niż jeden autor NIE MA hasła głównego autorskiego.
 4. 245 Tytuł wspólny / \c oznaczenie odpowiedzialności.

  505 Tytuł 1 / oznaczenie odpowiedzialności. Tytuł 2 / oznaczenie odpowiedzialności.

  Tytuł 3 / oznaczenie odpowiedzialności.

  700 Autor. \t Tytuł 1

  700 Autor. \t Tytuł 2

  700 Autor. \t Tytuł 3

  Przykład:

  245 00 Nowele i opowiadania dla klasy IV : \b lektury.

  505 0 Janko Muzykant / Henryk Sienkiewicz. Antek / Bolesław Prus. Olek ; Boże Narodzenie

  / Maria Dąbrowska.

  700 12 Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916). \t Janko Muzykant \l (pol)

  700 12 Prus, Bolesław \d (1847-1912). \t Antek \l (pol.)

  700 12 Dąbrowska, Maria \d (1889-1965). \t Olek \l (pol.)

  700 12 Dąbrowska, Maria \d (1889-1965). \t Boże Narodzenie \l (pol.)

 5. Jeden autor, brak tytułu wspólnego, (różne utwory tego samego autora).
 6. 100 Autor.

  245 Tytuł 1 ; /b Tytuł 2 ; Tytuł 3 / \c oznaczenie odpowiedzialności.

  700 Autor. \t Tytuł 2

  700 Autor. \t Tytuł 3

  Przykład:

  100 1 Konopnicka, Maria \d (1842-1910).

  245 00 Dym ; \b Nasza szkapa / \c Maria Konopnicka.

  700 12 Konopnicka, Maria \d (1842-1910). \t Nasza szkapa \l (pol.)

   

 7. Różne prace, różni autorzy, brak tytułu wspólnego
 8. 100 Autor pierwszej pracy.

  245 Tytuł 1 / \c oznaczenie odpowiedzialności. Tytuł 2 / oznaczenie odpowiedzialności.

  Tytuł 3 / oznaczenie odpowiedzialności.

  700 Autor. \t Tytuł 2

  700 Autor. \t Tytuł 3

  Przykład:

  245 00 Janko Muzykant / \c Henryk Sienkiewicz. Antek / Bolesław Prus. Olek ; Boże Narodzenie

  / Maria Dąbrowska.

  700 12 Prus, Bolesław \d (1847-1912). \t Antek \l (pol.)

  700 12 Dąbrowska, Maria \d (1889-1965). \t Olek \l (pol.)

  700 12 Dąbrowska, Maria \d (1889-1965). \t Boże Narodzenie \l (pol.)

 9. Każda praca ma swoją stronę tytułową. (czasem prace oprawione są w przeciwnych kierunkach).
 10. 100 Autor pierwszej pracy.

  245 Tytuł 1 / \c oznaczenie odpowiedzialności.

  501 Współwyd.: Tytuł 2 / oznaczenie odpowiedzialności.

  700 Autor. \t Tytuł 2

  Przykład:

  100 1 Pawlukiewicz, Piotr \d (1960- ).

  245 00 Z młodzieżą spokojnie o rodzicach / \c Piotr Pawlukiewicz.

  501 Współwyd. W kierunku przeciwnym: Z rodzicami spokojnie

  o młodzieży / Piotr Pawlukiewicz.

  700 12 Pawlukiewicz, Piotr \d (1960- ). \t Z rodzicami spokojnie o młodzieży

 11. Prace nie mają autorów (mają np. tylko redaktorów, tł.).
 12. 245 Tytuł 1 / \c oznaczenie odpowiedzialności.

  Tytuł 2 / oznaczenie odpowiedzialności. Tytuł 3 / oznaczenie odpowiedzialności.

  740 Tytuł 2

  740 Tytuł 3

  Przykład:

  245 00 Pielęgnacja roślin doniczkowych / pod red. Alicji Nowak.

   Pielęgnacja roślin w ogrodzie / pod red. Macieja Kowala.

  700 1 Nowak, Alicja \d (1948- ).\e Red.

  700 1 Kowal, Maciej \d (1956- ).\e Red.

  740 02 Pielęgnacja roślin w ogrodzie

  Uwaga:

  - W polu 700 typu Autor. Tytuł pamiętamy, że dla pracy niesamoistnej wydawniczo (czyli współwydanej) drugi wskaźnik ma wartość 2.

  - Jeżeli praca, dla której używamy hasła dodatkowego typu: Autor. Tytuł ma dwóch lub trzech autorów tylko pierwszy z nich otrzymuje hasło typu: Autor. Tytuł, pozostali "zwykłe" hasła autorskie (pola 700).

  - Pola 740 są dodatkowymi punktami dostępu dla tytułu, nie są to jednak tytuły ujednolicone, tzn. nie tworzymy dla nich haseł.

  - Dla literatury pięknej i filozoficznej tworzy się hasła typu: Autor. Tytuł ujednolicony (z dopowiedzeniem języka w \l), dla pozostałej literatury Autor.Tytuł właściwy.

  - Prace tego samego autorstwa rozdziela się średnikiem, różnego autorstwa kropką i dwoma odstępami.