WYDAWNICTWA SERYJNE

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

  Uwaga: Poszczególne pola rekordu bibliograficznego wypełniamy wg zasad MARC21 (wskaźniki również). W przykładach uwzględniono tylko pola, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

  W opisie wydawnictw seryjnych używamy pól: 440 lub 490 i 830. W wyjątkowych przypadkach może też wystąpić pole 500, lub kombinacja wszystkich tych pól. W cyklach autorskich występuje pole 800.

  440 wersja taka jak w kartotece haseł wzorcowych

  Np. 440 Biblioteka Narodowa. Seria 1 \i 0208-4104 \v nr 72

  490 używamy wtedy, gdy:

 1. tytuł serii przejęty z książki wymaga uzupełnień lub wykreśleń, np. dodatek do tytułu serii.
 2. 490 Tytuł serii : dodatek do tytułu

  830 Tytuł ujednolicony serii

  Przykład:

  490 1 Salamandra : klub ciekawej książki

  830 0 Salamandra

 3. tytuł serii stanowi nazwę rodzajową (prace, skrypty, materiały naukowe) należy wtedy dodać instytucję sprawczą
 4. 490 Tytuł serii nazwą rodzajową / instytucja sprawcza

  830 Tytuł ujednolicony serii - instytucja sprawcza

  Przykład:

  490 1 Prace Biblioteki Głównej / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , \i 0860-1933 ; \v nr 19

  830 0 Prace Biblioteki Głównej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu \i 0860-1933 \v nr 19

 5. Jeżeli serię o takim samym tytule wydaje kilka wydawnictw

  490 Tytuł serii

  830 Tytuł ujednolicony serii - dopowiedzenie odróżniające tę serię od innej o tym samym tytule

Przykład:

490 1 Poezja

830 0 Poezja - Muza

Seria zbudowana hierarchicznie

 1. Seria główna i podseria

Seria główna jest zawsze numerowana, podseria może, ale nie musi być numerowana.

 1. Numerowana podseria o tytule wyróżniającym
 2. 440 Podseria o tytule wyróżniającym i ISSN \v nr

  500 Ser. gł.: Tytuł, ISSN ....; nr....

  830 Ser. gł. \i ISSN \v nr

  Przykład:

  440 0 Germanica Wratislaviensia \i 0435-5865 \v 115

  500 Ser. gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 1822.

  830 0 Acta Universitatis Wratislaviensis \i 0239-6661 \v no 1822

 3. Nienumerowana podseria o tytule wyróżniającym (musimy ją poprzedzić tytułem serii głównej)
 4. 440 Ser. gł. Podseria o tytule wyróżniającym

  500 W ser. gł. ISSN .... ; nr....

  830 Ser. gł. \i ISSN \v nr

 5. Numerowana lub nie podseria o tytule zależnym/niewyróżniającym
 6. 440 Ser. gł. Podseria o tytule zależnym \i ISSN \v nr

  500 W ser. gł. ISSN.... ; nr....

  830 Ser. gł. \i ISSN \v nr

  Przykład:

  440 0 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo \i 0524-4544 \v 26

  500 W ser. gł. ISSN 0239-6661 ; nr 100.

  830 0 Acta Universitatis Wratislaviensis \i 0239-6661 \v 100

 7. Tytuł serii głównej stanowi nazwę rodzajową

  490 Tytuł ser. gł. nazwą rodzajową / nazwa instytucji sprawczej.

  Podseria o tytule zależnym, \i ISSN podserii ; \v nr podserii

  500 W ser. gł. ISSN...; nr...

  830 Tytuł ser. gł. - instytucja sprawcza \i ISSN \v nr

  830 Tytuł ser. gł. - instytucja sprawcza. Podseria \i ISSN \v nr

  Przykład:

  490 1 Studia i Monografie / Politechnika Opolska. Inżynieria Środowiska

  500   W ser. gł. ISSN 1429-6063, z. 111.

  830 0 Studia i Monografie - Politechnika Opolska \i 1429-6063 \v z. 111

  830 0 Studia i Monografie - Politechnika Opolska. Inżynieria Środowiska

I. Tytuł wspólny i sekcja (Tytuł wspólny nie ma numeracji, jeśli ma numerację nie jest tytułem wspólnym a tytułem serii głównej!)

  440 Tytuł wspólny. Tytuł sekcji \i ISSN \v nr

  Przykład:

  440 0 Biblioteka Narodowa. Seria 1 \i 0208-4104 \v nr 72

  Rozróżnianie identycznych tytułów serii wydawanych przez różnych wydawców

  Przykład:

  490 Biblioteczka Konesera

  830 Biblioteczka Konesera - Prószyński i S-ka

  Tzw. seria, seria graficzna

  Nie możemy sami tworzyć nazw dla serii graficznym, musimy je znaleźć w jakimś źródle (katalogowanej pozycji, bibliografii, wykazie wydawnictwa).

  500 Tzw. seria, seria graficzna.

  830 Hasło serii graficznej

  Przykład:

  500 Tzw. seria: "Seria z Jamnikiem".

  830 0 Seria z Jamnikiem