System Horizon


 Przypomnienia dla bibliotekarzy systemowych
  1. Zalecanymi wersjami systemu operacyjnego dla Horizona są Windows NT i Windows 2000
  2. Klient Horizona pobiera datę ze stacji roboczej dlatego należy pamiętać o jej aktualizacji. Błędna data może m.in. spowodować nieprawidłowe naliczanie kary za przeterminowane pozycje.
  3. Kody stosowane w Horizonie mogą mieć nie więcej niż 8 znaków. Proszę nie stosować innych znaków niż wchodzące w skład alfabetu łacińskiego + cyfry.
  4. Proces "końca dnia" powinien być zapuszczany po zakończeniu pracy biblioteki, ale tak aby mógł zakończyć się przed północą.
  5. Nazwa budżetu nie powinna być dłuższa niż 8 znaków, w przeciwnym wypadku raporty statystyczne będą błędne.
  6. Symbole sygnatur powinny zawierać jedynie znaki alfabetu łacińskiego oraz cyfry. Obecność innych znaków może spowodować błędy podczas sortowania.