System Horizon


 Monity w systemie Horizon
Parametry Udostępniania.

Procedura Końca Dnia generuje zawiadomienia i upomnienia, gdy spełnione są pewne warunki. Dokumenty te mogą być drukowane w module Statystyki Udostępniania.


Warunki i parametry powodujące emisję zawiadomień i upomnień.

Parametry, zdefiniowane w tablicy parametrów udostępniania mogą mieć wartości domyślne oraz wyjątki dla różnych rodzajów pozycji (ITYPE) i czytelników (BTYPE).

kiedy wysyłać pierwsze zawiadomienie obciążające Kwota do monitowania location
kiedy wysyłać pierwsze zawiadomienie o przekroczeniu terminu zwrotu Niekar. po monicie circ_privilege
w jakich odstępach wysyłać kolejne zawiadomienia o przekroczeniu terminu zwrotu Przerwa w monit. circ_privilege
maksymalna liczba wysyłanych zawiadomień Maks. ilość monitów circ_privilege
kiedy wysyłać upomnienia Kwota przed monitem; Il. poz. do wysłania monitu location
komunikat w zawiadomieniu Treść monitu block (dla każdego rodzaju blokady)
suma określająca maksymanlną niezapłaconą karę przez rodzaj czytelnika Maks. niezapł. kar btype
czy mają być drukowane monity, czy faktury Monitowanie płatności btype

Blokady

System Horizon dostarczany jest z predefiniowanymi blokadami. Blokad tych nie należy usuwać, można natomiast modyfikować niektóre ich parametry, w tym:

  • liczbę dni, kiedy blokada pozostaje w pliku archiwum czytelnika po wyjaśnieniu problemu;
  • czynności podejmowane w celu powiadomienia czytelnika o problemie;
  • informacje zawarte w każdym komunikacie o blokadzie.

Ustawienia parametrów blokad

W każdej z blokad można ustawić odpowiednią czynność, jaką system ma zastosować. Do wyboru mamy: żaden - system nic nie zrobi z taką blokadą; przegląd - system umieści informacje z tą blokadą w podmodule Statystyki Udostępniania;drukuj - system wygeneruje monity dla czytelników, którzy będą mieli blokadę z ustawioną czynnością drukuj.


Dla blokad, które mają ustawioną czynność przegląd możemy wygenerować jednorazowo wydruk monitów. Ustawia się to w module Statystyki Udostępniania w opcji Zawiadomienia - Przegląd Zawiadomień.


Tworzenie i drukowanie monitów w module Statystyki Udostępniania.

Aby wydrukować monity z modułu Statystyki Udostępniania, powinniśmy wykonać następujące czynności:

  • Otwieramy moduł Statystyki Udostępniania
  • W menu Zawiadomienia wybieramy Tworzenie monitów
  • W oknie Wykaz grupy upomnień wybieramy Nowa Grupa - Automatycznie (przy tym rodzaju monitów będą drukować się treści ustawiane w blokadach)
  • Po wygenerowaniu się monitów naciskamy przycisk Druk

Uwaga

Poniżej w oknie Wykaz grupy upomnień znajduje się opcja Edytuj.... Jeśli chcemy dowiedzieć się ile monitów zostało przez nas wydrukowanych, należy kliknąć na tę opcję. Liczba wydrukowanych monitów pokaże się tylko wtedy, gdy po wygenerowaniu monitów wydrukowaliśmy je. Wcześniej nie będzie się wyświetlać informacja o ilości wydrukowanych monitów.


Drukowanie monitów do pliku.

Podczas procesu drukowania monitów mamy możliwość wyboru typu drukarki oraz związanego z nią rodzaju czcionki. W niektórych przypadkach warto monity zapisać jako jeden plik i dopiero później go wydrukować (np. w sytuacji, gdy mamy bardzo dużo monitów). Aby zapisać monity do pliku, musimy mieć zainstalowaną na naszym komputerze drukarkę postscriptową (wystarczy wirtualna drukarka). Podczas drukowania monitów wybieramy taką drukarkę i następnym krokiem będzie podanie nazwy pliku. Nazwa pliku powinna być zakończona zawsze rozszerzeniem .ps. Taki plik możemy otworzyć w programie, który obsługuje pliki postscriptowe. Przykładem takiej aplikacji jest Ghost View.


Oprac. Dynix Poznań