Kopiowanie rekordów z bazy UMK w Toruniu

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

 1. Zanim skopiujemy rekord z Torunia musimy upewnić się, że w bazie BU UAM nie ma już rekordu dla danej pozycji!

 2. Połączyć się z bazą UMK w Toruniu i sprawdzić czy jest w niej odpowiedni rekord bibliograficzny. Sprawdzamy dokładnie czy wszystkie elementy opisu pasują do naszej książki:

  • autor

  • tytuł (dokładnie)

  • wydanie (dodruk traktowany jest jako odrębne wydanie i niezbędny jest osobny rekord bibliograficzny)

  • miejsce wydania

  • wydawca

  • rok wydania (różne daty wydania - różne rekordy bibliograficzne)

  • ilość stron

  • ISBN

 3. Jeśli mamy pewność, że jest to rekord bibliograficzny katalogowanej pozycji, z górnego menu wybieramy opcję 'prześlij do katalogowania'. Musimy być zalogowani do bazy BU - warunkuje to możliwość przesłania rekordu!


 4. Po przesłaniu rekordu, a przed jego zachowaniem, sprawdzamy jakie hasła zostały w nim użyte.

  1. Sprawdzamy każde hasło z osobna czy jest już w bazie BU

  2. Jeśli w bazie BU brakuje danego hasła (pamiętamy o sprawdzaniu w odpowiednim indeksie) należy:
   • przesłać je z bazy UMK przy pomocy opcji 'prześlij do katalogowania', po uprzednim wyszukaniu hasła w odpowiednim indeksie

   • zachować rekord khw w bazie BU

   • jeśli system nie pozwala na zachowanie danego rekordu khw i sygnalizuje wprowadzenie duplikatu musimy ponownie dokładnie sprawdzić, ponieważ nasza baza posiada już hasło o takim numerze!!!

  3. Jeśli dane hasło jest w bazie BU w formie kadłubka (tzn. utworzone automatycznie przez system), musimy przesłać prawidłowe/pełne hasło z UMK i połączyć z kadłubkiem. ŁĄCZYMY TYLKO KADŁUBEK Z PRAWIDŁOWYM HASŁEM PRZESŁANYM Z TORUNIA, W INNYCH PRZYPADKACH NIE ŁĄCZYMY HASEŁ!!!


  4. Jeśli w bazie BU jest już hasło i nie jest ono kadłubkiem, nie przesyłamy go ponownie z UMK

 5. Dodajemy do rekordu pole statystyki 998 w formie:

   ABRRRRMMCDap

   Gdzie:
    AB - symbol biblioteki
    RRRR- rok
    MM - miesiąc
    CD - inicjały katalogującego
    ap - rekord przejęty
   Np. HA200301BSap

 6. Z rekordu możemy usunąć tylko pola: 019 i 090 (jeśli występują). NIE USUWAMY INNYCH PÓL!!!

 7. Zachowujemy tak przygotowany rekord.

 8. Na koniec sprawdzamy, edytując hasła czy zostały one prawidłowo podłączone i czy któregoś nie pominęliśmy.
  Jeśli okaże się, że któreś hasło pozostało nie przesłane a system zastąpił je automatycznie kadłubkiem - patrz punkt IV 3

 9. Dołączyć do przejętego rekordu egzemplarz.