Oprac. Halina Basińska

 

 

 

Instrukcja tworzenia i

wypełniania rekordu egzemplarza w systemie Horizon dla dzieł współoprawnych /Klocków/.

 

 

W instrukcji pod pojęciem "klocek" rozumie się dzieło współoprawne zawierające we wspólnej oprawie dzieła samoistne wydawniczo. Jest to zazwyczaj unikatowe ich połączenie.

 

Każde z dzieł opisane zostaje w osobnym rekordzie bibliograficznym (taki opis może również być wykorzystany dla innego egzemplarza - oprawionego indywidualnie).

 

 

Każde z dzieł opisane jest jako osobny rekord egzemplarza i otrzymuje własną: akcesję /zazwyczaj taką samą dla wszystkich dzieł/, cenę /najczęściej stanowi część wartości całego klocka/, sygnaturę /zazwyczaj są to kolejne sygnatury/, kod kreskowy.

 

 

W uwagach wymagane jest określenie sygnatur, z którymi dzieło współoprawiono.

Wymagane jest indywidualne określenie statusu dla każdego z egzemplarzy współoprawnych.

 

 

 

 

 

Przykład rekordu bibliograficznego i rekordu egzemplarza dla drugiego dzieła współoprawnego:

 

 

 

 

 

Niestety nie istnieją techniczne  możliwości automatycznej zmiany statusu dla wszystkich egzemplarzy związanych oprawą, w przypadku zmiany statusu jednego z dzieł zawartych w klocku.

W przypadku wypożyczania któregokolwiek egzemplarza, nieodzowne jest wczytanie na konto czytelnika wszystkich egzemplarzy współoprawionych.

Taka procedura

           pozwala na udzielanie jednoznacznych i kompetentnych informacji na temat statusu wszystkich pozycji zawartych w klocku

           chroni wszystkie współoprawne egzemplarze przed zagubieniem.

 

 

Ze względów praktycznych nie jest wskazane tworzenie klocków. Klocki znajdujące się w posiadaniu biblioteki najczęściej udostępniane są na miejscu, co stanowi pewne upowszechnienie dostępności do dzieł.