4.         Podseria trzeciego stopnia o tytule wyróżniającym, gdzie jeden z zeszytów ukazał się poza serią

 

Tytułem właściwym jest tytuł podserii trzeciego stopnia, który podaje się w polu 245 podpole $a.

Oznaczenie numeracji pierwszego zeszytu podserii trzeciego stopnia, podaje się w polu 362 podpole $a- numeracja.

Tytuł serii głównej i niewyróżniające tytuły podserii pierwszego i drugiego stopnia, podaje się w polach serii 440 lub 490, jeżeli wszystkie zeszyty ukazały się w ramach tej samej serii głównej.

Pole 440 zawiera tytuł serii i podserii przejęty z CKHW w formie do wyszukiwania. Aby umożliwić dostęp do opisu przez tytuł serii, wprowadza się pole 830,do którego przejmuje się z CKHW tytuł serii głównej ( bez podserii), jako dodatkowe hasło do wyszukiwania.

Pole 490 zawiera tytuł podany w formie, w jakiej nie może być wykorzystany jako hasło do wyszukiwania (zawiera dodatki i/lub oznaczenie odpowiedzialności, np. nazwę instytucji sprawczej przy tytule będącym nazwą rodzajową).W celu zapewnienia dostępu do opisu przez tytuł serii wprowadza się pole 830, do którego przejmuje się tytuł z CKHW, w formie do wyszukiwania.

Numerację serii głównej i podserii pierwszego i drugiego stopnia podaje się w polu 500 – uwaga ogólna.

Informacje o zeszycie, który ukazał się poza serią podaje się w osobnym polu 500.

Jeżeli niektóre zeszyty podserii ukazały się z indywidualnym tytułem, to powinny być opisane jak książka i powiązane z czasopismem polem 787.

 

Przykład podserii trzeciego stopnia o tytule wyróżniającym gdzie jeden z zeszytów ukazał się poza serią