2.      Podseria pierwszego stopnia o tytule niewyróżniającym, nie stanowiąca jednostki opisu bibliograficznego

 

 

Jeżeli tytuł podserii jest zależny od tytułu serii głównej (podseria jest nazwą rodzajowa, dziedziną wiedzy lub połączeniem tych nazw), tytułem właściwym jest tytuł serii głównej, który umieszcza się w polu 245 podpole $a- tytuł.

Oznaczenie podserii w formie literowej, cyfrowej lub mieszanej podaje się w polu 245 podpole $n- numer części/sekcji, natomiast tytuł niewyróżniający podserii podaje się w podpolu $p- nazwa części.

Oznaczenie numeracji pierwszego zeszytu podserii o tytule niewyróżniającym podaje się w polu 362, podpole $a- numeracja.

Tytuł zależny podserii podaje się również w polu 246, podpole $a, jako wariant tytułu do wyszukiwania, gdzie wskaźnik pierwszy przyjmuje wartość 1, a drugi wartość 3.

Tytuł serii głównej podaje się w polach serii 440 lub 490, jeżeli wszystkie zeszyty podserii ukazały się w ramach tej samej serii głównej.

Pole 440 zawiera tytuł serii przejęty z CKHW w formie do wyszukiwania.

Pole 490 zawiera tytuł serii podany w formie, w jakiej nie może być wykorzystany jako hasło do wyszukiwania (zawiera dodatki i/lub oznaczenie odpowiedzialności, np. nazwę instytucji sprawczej przy tytule będącym nazwą rodzajową). W celu zapewnienia dostępu do opisu przez tytuł serii, wprowadza się pole 830, do którego przejmuje się tytuł z CKHW w formie do wyszukiwania.

Numerację serii głównej stanowiącej tytuł właściwy czasopisma podaje się w polu 500 – uwaga ogólna.

Jeżeli niektóre zeszyty podserii ukazały się z indywidualnym tytułem, to powinny być opisane dodatkowo jak książka i powiązane z czasopismem polem 787.

 

Przykłady opisu bibliograficznego podserii pierwszego stopnia o tytule niewyróżniającym