W opisach bibliograficznych wydawnictw ciągłych nie stosuje się pól 760 – seria główna i 762 – podseria, ponieważ nie ma potrzeby odzwierciedlania relacji hierarchicznych w seriach.

 

Seria główna

 

Seria numerowana obejmująca jedną lub więcej podserii.

 

Podseria

 

Seria ukazująca się w ramach serii głównej, publikowana na drugim lub dalszym stopniu hierarchicznego podziału.

 

1.                 Podseria o tytule wyróżniającym, stanowiąca jednostkę opisu bibliograficznego

 

Jednostką opisu bibliograficznego jest podseria o tytule wyróżniającym (niezależnym od tytułu serii głównej), na najniższym poziomie hierarchii. Jeżeli podseria posiada tytuł w pełni ją identyfikujący, przyjmuje się go jako tytuł właściwy i podaje w polu 245 podpole $a - tytuł. Tytuł serii głównej podaje się w polu 440 lub 490.

Oznaczenie numeracji pierwszego zeszytu podserii, stanowiącej tytuł właściwy czasopisma, podaje się w polu 362 podpole $a - numeracja.

Tytuł serii głównej podaje się w polach serii 440 lub 490.

Pole 440 zawiera tytuł serii przejęty z CKHW, w formie do wyszukiwania.

Pole 490 zawiera tytuł serii podany w formie, w jakiej nie może być wykorzystany jako hasło dodatkowe do wyszukiwania (zawiera dodatki i/lub oznaczenie odpowiedzialności, np. nazwę instytucji sprawczej przy tytule będącym nazwą rodzajową). W celu zapewnienia dostępu do opisu przez tytuł serii, wypełnia się dodatkowo pole 830, do którego przejmuje się tytuł z CKHW.

Tytuł serii głównej podaje się w polach serii, jeżeli wszystkie zeszyty opisywanej podserii ukazały się w ramach tej samej serii głównej.

Oznaczenie numeracji serii głównej, w obrębie której ukazał się pierwszy zeszyt podserii stanowiącej tytuł właściwy czasopisma, podaje się w polu 500, podpole $a- uwaga ogólna.

Jeżeli podseria o tytule wyróżniającym ma niektóre zeszyty o indywidualnych tytułach, to zeszyty te powinny być dodatkowo opisane jak książka i powiązane z czasopismem polem 787.

 

Przykład podserii pierwszego stopnia o tytule wyróżniającym