4.     Zasób kumulacyjny czasopisma zmikrofilmowanego

 

Zasób kumulacyjny tworzy się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.