Rekordy pozycji czasopisma w formie mikrofilmu

 

Rodzaj pozycji - określa się zgodnie z ustaleniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

Lokalizacja - wprowadza się zgodnie z oznaczeniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

Kolekcja - określa się zgodnie z oznaczeniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

Sygnatura - wprowadza się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie cyfrowe, literowe lub mieszane.

Numer inwentarzowy - wpisuje się numer inwentarzowy płyty, gdy różni się od sygnatury lub wprowadza się oznaczenia miejsca, nadane w czytelni lub pracowni, w której jest przechowywana. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, wprowadza się umowne oznaczenie zastępcze np. znak „x”.

Źródło - wpisuje się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie źródła wpływu np. PM (Pracownia Mikrofilmowa).

Cena – wpisuje się ustaloną wartość dokumentu w wersji zmikrofilmowanej.

Status - określa się zgodnie z oznaczeniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

Egzemplarz -wpisuje się zasób czasopisma zawarty na szpuli mikrofilmu.

Uwaga - można podać uwagi związane z zasobem wyszczególnionym w polu Egzemplarz.

Pozostałe okna rekordu pozycji wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.