2.     Rekord egzemplarza dokumentu zmikrofilmowanego

 

Nośnik -wybiera się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie za pomocą przycisku Kody.

Sygnatura - wprowadza się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie cyfrowe, literowe lub mieszane, o ile wszystkie dyski zawierające zasób czasopisma, są oznaczone tą samą sygnaturą, w pozostałych przypadkach okna nie wypełnia się.

Status Gromadzenia - wybiera się oznaczenie Nie publikowane bieżąco.

Typ reklamacji - wybiera się oznaczenie Bez reklamacji.

Reklamacji i Dostawców – nie wprowadza się.

Egzemplarz do obiegu – zaznacza się ramkę „Zasób

Tworzenie pozycji – wybiera się oznaczenie „ Z kodami paskowymi” lub „Bez kodów paskowych”. Jeżeli mikrofilmy zawierające zasób czasopism, oznacza się kodami paskowymi, można zaznaczyć tworzenie pozycji z „kodami paskowymi”. Kody paskowe wprowadza się w rekordach pozycji w module katalogowanie.

Rodzaj pozycji - wybiera się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie za pomocą przycisku Kody

Uwaga w PAC - jeżeli każdy mikrofilm oznacza się osobną sygnaturą, w oknie „Uwaga w PAC” można sporządzić uwagę ogólną, o sygnowaniu szpul mikrofilmów i sposobie ich wyszukiwania w katalogu.