IV.       Zasób kumulacyjny czasopisma w formie elektronicznej

 

Tworzy się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism.