III.      Rekordy pozycji czasopisma w formie elektronicznej

 

W polu Rodzaj pozycji określa się zgodnie z ustaleniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

Lokalizacja wprowadza się zgodnie z oznaczeniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

Kolekcja określa się zgodnie z oznaczeniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

W polu Sygnatura - wprowadza się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie cyfrowe, literowe lub mieszane.

W polu Numer inwentarzowy - wpisuje się numer inwentarzowy płyty, gdy różni się od sygnatury lub wprowadza się oznaczenia miejsca, nadane w czytelni lub pracowni, w której jest przechowywana. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, wprowadza się umowne oznaczenie zastępcze np. znak „x”.

W polu Źródło - wpisuje się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie źródła wpływu np. PM (Pracownia Mikrofilmowa).

W polu Cena – wpisuje się ustaloną wartość dokumentu w wersji cyfrowej.

W polu Status określa się zgodnie z oznaczeniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

W polu Egzemplarz wpisuje się zasób czasopisma zawarty na płycie kompaktowej.

W polu Uwaga, można podać uwagi związane z zasobem wyszczególnionym w polu Egzemplarz

Pozostałe okna rekordu pozycji wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.