Instrukcja katalogowania czasopism w postaci skróconej

(dla potrzeb bibliotek poznańskich)


Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez bibliotekarzy systemowych bibliotek poznańskich w styczniu 1998r. Uznano wówczas iż biblioteki - kierując się interesem czytelnika - w możliwie najkrótszym czasie stworzą katalogi posiadanych przez siebie czasopism. Stąd zgodzono się, że opis bibliograficzny czasopisma ograniczony zostanie do kilku podstawowych elementów.

 1. LDR -pole stałej długości
 2. 001 - wprowadzamy numer kontrolny składający się z:
  • dwuliterowego kodu biblioteki (nadawanego przez Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych)
  • dwie ostatnie cyfry roku w którym utworzono rekord
  • numer kolejny rekordu w danym roku (z puli numerów ustalonej przez bibliotekarzy systemowych)
 3. 008 - pole stałej długości
 4. 022 - ISSN
 5. 040 - podajemy sigla biblioteki sporządzającej opis
 6. 041 - język dokumentu
 7. 210 - tytuł skrócony (przyjmujemy skrót ustalony przez Bibliotekę Narodową - jeżeli nie dysponujemy spisem skrótów tytułów czasopism pola nie wypełniamy)
 8. 245 - tytuł właściwy
  $a - tytuł
  $b - podtytuł
  $c - instytucja sprawcza
  $n - numer części (np. seria A)
  $p - nazwa części (np. nazwa serii)
 9. 246 - wariant tytułu
 10. 260 - $b - nazwa wydawcy
 11. 310 - $a - częstotliwość
 12. 710 - instytucja sprawcza
 13. 780 - tytuł poprzedni wydawnictwa (używamy obu wskaźników - pierwszy zawsze przyjmuje wartość zero, wartość drugiego wpisujemy korzystając z listy kodów)
  $t - tytuł
  $x - ISSN
 14. 785 - tytuł następny (wskaźniki jak wyżej)
  $t - tytuł
  $x - ISSN


Uwaga

Jeśli w bibliotece z jakichś powodów niemożliwe jest obecnie sporządzenie opisu zawierającego wszystkie podane wyżej elementy, proponujemy tymczasowo ograniczyć opis do wymienionych pól: LDR, 001, 008, 022, 040, 041, 245, 260, 710.

 

Lista dwuliterowych kodów poznańskich bibliotek naukowych (używanych przy wypełnianiu pola 001)

 • Biblioteka Akademii Ekonomicznej - te
 • Biblioteka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego - tm
 • Biblioteka Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego - tu
 • Biblioteka Akademii Rolniczej - tr
 • Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych - ts
 • Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - tf
 • Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego - tt
 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej - to
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - tp
 • Biblioteka Raczyńskich - ta
 • Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - tn

Sigle bibliotek poznańskich ustalone przez BN, używane w polu 040

 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - POZN TPN
 • Politechnika Poznańska - POZN 31
 • Akademia Ekonomiczna - POZN 4
 • Uniwersytet - POZN U
 • Biblioteka Raczyńskich - POZN M
 • Akademia Medyczna - POZN 58
 • AWF - POZN 85
 • Akademia Muzyczna - POZN 91
 • Akademia Rolnicza - POZN 93
 • ASP - POZN 151