Oprac. Halina Basińska

 

 

 

Instrukcja kopiowania 

rekordu egzemplarza dla wydawnictw zwartych w systemie Horizon

 

 

Funkcje kopiowania i usuwania rekordów znajdują się w menu obok siebie wobec tego wymagana jest szczególna uwaga przy ich stosowaniu.

Usunięcie egzemplarza z bazy jest czynnością nieodwracalną.

 

Kopiowanie rekordów egzemplarza stosujemy przy opracowaniu podręczników i innych nabytków wieloegzemplarzowych. Najczęściej  wystarczy wczytać kod paskowy i zmodyfikować sygnaturę

 

Po sporządzeniu rekordu egzemplarza lub jego wyszukaniu w bazie : ekran "Wykaz: Pozycje do opisu bib....." podświetlamy jedną z pozycji.

 

 

 

 

 

Z górnego menu wybieramy "Plik" i klikamy w opcję "Kopiuj".

 

 

 

 

Uzyskujemy ekran "Edycja: Pozycje do opisu bib...." .

 

 

 

Wypełniamy pole:

-          Kod paskowy pozycji - wczytujemy kod, który przypisany jest do danego wol.

-         Sygnatura - wpisujemy indywidualną sygnaturę danego wol. na miejsce skopiowanej

Pozostałe pola aktualizujemy w zależności od sytuacji -zmieniamy Rodzaj pozycji, Kolekcję, Źródło, Cenę, Uwagi.