Oprac. Halina Basińska

 

 

 

Instrukcja tworzenia i

wypełniania rekordu egzemplarza dla wydawnictw zwartych w systemie Horizon

 

Po sporządzeniu rekordu bibliograficznego (lub jego wyszukaniu w bazie) -

z dolnego menu wybieramy przycisk "pozycje".

            Uzyskujemy ekran: "Wykaz: Pozycje do opisu bib....." - z dolnego menu wybieramy przycisk "nowy".

            Wyświetlony zostaje ekran: "Edycja: Pozycje do opisu bib...." na którym sporządzamy rekord egzemplarza

           

Wypełniamy pola:

-          Rodzaj pozycji - z kodów wybieramy odpowiedni dla danej pozycji rodzaj (dla         bibliotek zakładowych obowiązkowo poprzedzony prefiksem)

-          Kod paskowy pozycji - wczytujemy kod, który przypisany jest do danego wol.,       (w przypadku dzieł rzadkich, cennych i nie udostępnianych na zewnątrz dopuszczalny jest kod automatycznie tworzony przez system ewentualnie inne            rozwiązanie uzgodnione z bibliotekarzem systemowym )

-          Lokalizacja - wybieramy z kodów (Biblioteka Uniwersytecka lub określona   biblioteka zakładowa )

-          Kolekcja - wybieramy z kodów miejsce przechowywania a czasem również udostępniania (Magazyn, Czytelnia, Księgozbiór podręczny pracowni....) -     biblioteki zakładowe poprzedzają kolekcję sobie należnym prefiksem

-         Sygnatura - wpisujemy indywidualną sygnaturę danego wol. (w Bibliotece     Uniwersyteckiej jest ona tożsama z numerem inwentarzowym - każdy rodzaj           zbiorów dysponuje blokami sygnatur przeznaczonymi wyłącznie dla swoich      potrzeb). Przy nadawaniu sygnatury posiłkujemy się arkuszem sygnaturowym     zob. Załącznik 1.

            Sygnatura dla bibliotek zakładowych musi zostać poprzedzona prefiksem    należnym danej bibliotece np. LG12345, MA123456, PA12345 . Między          prefiksem a numerem nie stosujemy spacji. 

            W odniesieniu do zbiorów poddanych retrokonwersji  zachowujemy sygnaturę        jaką otrzymało wydawnictwo przy inwentaryzacji (zachowujemy również     łamanie sygnatury przez tomy lub części wydawnictwa) np.  LG12345 /1,     MA123456 /3,  PA12345 /5. Przed ukośnikiem stosujemy spację.

            zob. Załącznik 2 a

-          Nr inwentarzowy - wykorzystujemy to pole dla wpisania sygnatury wspólnej lub    znaku miejsca danego tomu np. w czytelni lub księgozbiorze podręcznym    pracowni

-          Źródło - podajemy nr akcesji  (rok -spacja- komórka wprowadzająca dzieło               -spacja- nr rachunku lub dowodu wpływu  np. 03 k 24). Sformalizowany sposób zapisu akcesji może być  przydatny przy informatycznej obróbce danych lub ich    przetwarzaniu.

-          Cena - cena zakupu lub szacunkowa wartość egzemplarza w odniesieniu do            wydawnictw przekazanych w ramach egzemplarza obowiązkowego lub darów.     Dla zbiorów poddanych retrokonwersji przyjmujemy (w rekordzie egzemplarza)             wartość 0,01 zł.

-          Status - system automatycznie nadaje status "n" - nowość;

            w przypadku dzieła  nie wypożyczanego na zewnątrz wybieramy "nm" - do   korzystania na miejscu.

-          Egzemplarz - zostawiamy puste pole.

            Jedynie w przypadku rekordu egzemplarza przy rekordzie zasobu podajemy nr       tomu (określenie tomu musi być takie samo jak w zasobie np. Bd. 1, T.1, Lfg 1)

-          Uwagi - wykorzystujemy to okno do odnotowania cech charakterystycznych dla        konkretnego egzemplarza (dedykacje, defekty, klocki itp.) zob. Załącznik 2 b.

 

Z dolnego menu wybieramy przycisk Zachowaj, a potem Zamknij.  W ten sposób rekord egzemplarza zostaje odnotowany na ekranie  "Wykaz: Pozycje do opisu bib....."

 

 

 

Przykład rekordu egzemplarza dla wydawnictwa opracowanego jako  jeden wolumin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład rekordu egzemplarza dla wydawnictwa opracowanego jako rekord zasobu :

Załącznik 1

 

000 001   000 002   000 003   000 004   000 005   000 006   000 007   000 008   000 009   000 010

000 011   000 012   000 013   000 014   000 015   000 016   000 017   000 018   000 019   000 020

000 021   000 022   000 023   000 024   000 025   000 026   000 027   000 028   000 029   000 030

000 031   000 032   000 033   000 034   000 035   000 036   000 037   000 038   000 039   000 040

000 041   000 042   000 043   000 044   000 045   000 046   000 047   000 048   000 049   000 050

000 051   000 052   000 053   000 054   000 055   000 056   000 057   000 058   000 059   000 060

000 061   000 062   000 063   000 064   000 065   000 066   000 067   000 068   000 069   000 070

000 071   000 072   000 073   000 074   000 075   000 076   000 077   000 078   000 079   000 080

000 081   000 082   000 083   000 084   000 085   000 086   000 087   000 088   000 089   000 090

000 091   000 092   000 093   000 094   000 095   000 096   000 097   000 098   000 099   000 100

000 101   000 102   000 103   000 104   000 105   000 106   000 107   000 108   000 109   000 110

000 111   000 112   000 113   000 114   000 115   000 116   000 117   000 118   000 119   000 120

000 121   000 122   000 123   000 124   000 125   000 126   000 127   000 128   000 129   000 130

000 131   000 132   000 133   000 134   000 135   000 136   000 137   000 138   000 139   000 140

000 141   000 142   000 143   000 144   000 145   000 146   000 147   000 148   000 149   000 150

000 151   000 152   000 153   000 154   000 155   000 156   000 157   000 158   000 159   000 160

000 161   000 162   000 163   000 164   000 165   000 166   000 167   000 168   000 169   000 170

000 171   000 172   000 173   000 174   000 175   000 176   000 177   000 178   000 179   000 180

000 181   000 182   000 183   000 184   000 185   000 186   000 187   000 188   000 189   000 190

000 191   000 192   000 193   000 194   000 195   000 196   000 197   000 198   000 199   000 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 201   000 202   000 203   000 204   000 205   000 206   000 207   000 208   000 209   000 210

000 211   000 212   000 213   000 214   000 215   000 216   000 217   000 218   000 219   000 220

000 221   000 222   000 223   000 224   000 225   000 226   000 227   000 228   000 229   000 230

000 231   000 232   000 233   000 234   000 235   000 236   000 237   000 238   000 239   000 240

000 241   000 242   000 243   000 244   000 245   000 246   000 247   000 248   000 249   000 250

000 251   000 252   000 253   000 254   000 255   000 256   000 257   000 258   000 259   000 260

000 261   000 262   000 263   000 264   000 265   000 266   000 267   000 268   000 269   000 270

000 271   000 272   000 273   000 274   000 275   000 276   000 277   000 278   000 279   000 280

000 281   000 282   000 283   000 284   000 285   000 286   000 287   000 288   000 289   000 290

000 291   000 292   000 293   000 294   000 295   000 296   000 297   000 298   000 299   000 300

000 301   000 302   000 303   000 304   000 305   000 306   000 307   000 308   000 309   000 310

000 311   000 312   000 313   000 314   000 315   000 316   000 317   000 318   000 319   000 320

000 321   000 322   000 323   000 324   000 325   000 326   000 327   000 328   000 329   000 330

000 331   000 332   000 333   000 334   000 335   000 336   000 337   000 338   000 339   000 340

000 341   000 342   000 343  000 344   000 345   000 346   000 347   000 348   000 349   000 350

000 351   000 352   000 353   000 354   000 355   000 356   000 357   000 358   000 359   000 360

000 361   000 362   000 363   000 364   000 365   000 366   000 367   000 368   000 369   000 370

000 371   000 372   000 373   000 374   000 375   000 376   000 377   000 378   000 379   000 380

000 381   000 382   000 383   000 384   000 385   000 386   000 387   000 388   000 389   000 390

000 391   000 392   000 393   000 394   000 395   000 396   000 397   000 398   000 399   000 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 401   000 402   000 403   000 404   000 405   000 406   000 407   000 408   000 409   000 410

000 411   000 412   000 413   000 414   000 415   000 416   000 417   000 418   000 419   000 420

000 421   000 422   000 423   000 424   000 425   000 426   000 427   000 428   000 429   000 430

000 431   000 432   000 433   000 434   000 435   000 436   000 437   000 438   000 439   000 440

000 441   000 442   000 443   000 444   000 445   000 446   000 447   000 448   000 449   000 450

000 451   000 452   000 453   000 454   000 455   000 456   000 457   000 458   000 459   000 460

000 461   000 462   000 463   000 464   000 465   000 466   000 467   000 468   000 469   000 470

000 471   000 472   000 473   000 474   000 475   000 476   000 477   000 478   000 479   000 480

000 481   000 482   000 483   000 484   000 485   000 486   000 487   000 488   000 489   000 490

000 491   000 492   000 493   000 494   000 495   000 496   000 497   000 498   000 499   000 500

000 501   000 502   000 503   000 504   000 505   000 506   000 507   000 508   000 509   000 510

000 511   000 512   000 513   000 514   000 515   000 516   000 517   000 518   000 519   000 520

000 521   000 522   000 523   000 524   000 525   000 526   000 527   000 528   000 529   000 530

000 531   000 532   000 533   000 534   000 535   000 536   000 537   000 538   000 539   000 540

000 541   000 542   000 543  000 544   000 545   000 546   000 547   000 548   000 549   000 550

000 551   000 552   000 553   000 554   000 555   000 556   000 557   000 558   000 559   000 560

000 561   000 562   000 563   000 564   000 565   000 566   000 567   000 568   000 569   000 570

000 571   000 572   000 573   000 574   000 575   000 576   000 577   000 578   000 579   000 580

000 581   000 582   000 583   000 584   000 585   000 586   000 587   000 588   000 589   000 590

000 591   000 592   000 593   000 594   000 595   000 596   000 597   000 598   000 599   000 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 601   000 602   000 603   000 604   000 605   000 606   000 607   000 608   000 609   000 610

000 611   000 612   000 613   000 614   000 615   000 616   000 617   000 618   000 619   000 620

000 621   000 622   000 623   000 624   000 625   000 626   000 627   000 628   000 629   000 630

000 631   000 632   000 633   000 634   000 635   000 636   000 637   000 638   000 639   000 640

000 641   000 642   000 643   000 644   000 645   000 646   000 647   000 648   000 649   000 650

000 651   000 652   000 653   000 654   000 655   000 656   000 657   000 658   000 659   000 660

000 661   000 662   000 663   000 664   000 665   000 666   000 667   000 668   000 669   000 670

000 671   000 672   000 673   000 674   000 675   000 676   000 677   000 678   000 679   000 680

000 681   000 682   000 683   000 684   000 685   000 686   000 687   000 688   000 689   000 690

000 691   000 692   000 693   000 694   000 695   000 696   000 697   000 698   000 699   000 700

000 701   000 702   000 703   000 704   000 705   000 706   000 707   000 708   000 709   000 710

000 711   000 712   000 713   000 714   000 715   000 716   000 717   000 718   000 719   000 720

000 721   000 722   000 723   000 724   000 725   000 726   000 727   000 728   000 729   000 730

000 731   000 732   000 733   000 734   000 735   000 736   000 737   000 738   000 739   000 740

000 741   000 742   000 743  000 744   000 745   000 746   000 747   000 748   000 749   000 750

000 751   000 752   000 753   000 754   000 755   000 756   000 757   000 758   000 759   000 760

000 761   000 762   000 763   000 764   000 765   000 766   000 767   000 768   000 769   000 770

000 771   000 772   000 773   000 774   000 775   000 776   000 777   000 778   000 779   000 780

000 781   000 782   000 783   000 784   000 785   000 786   000 787   000 788   000 789   000 790

000 791   000 792   000 793   000 794   000 795   000 796   000 797   000 798   000 799   000 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 801   000 802   000 803   000 804   000 805   000 806   000 807   000 808   000 809   000 810

000 811   000 812   000 813   000 814   000 815   000 816   000 817   000 818   000 819   000 820

000 821   000 822   000 823   000 824   000 825   000 826   000 827   000 828   000 829   000 830

000 831   000 832   000 833   000 834   000 835   000 836   000 837   000 838   000 839   000 840

000 841   000 842   000 843   000 844   000 845   000 846   000 847   000 848   000 849   000 850

000 851   000 852   000 853   000 854   000 855   000 856   000 857   000 858   000 859   000 860

000 861   000 862   000 863   000 864   000 865   000 866   000 867   000 868   000 869   000 870

000 871   000 872   000 873   000 874   000 875   000 876   000 877   000 878   000 879   000 880

000 881   000 882   000 883   000 884   000 885   000 886   000 887   000 888   000 889   000 890

000 891   000 892   000 893   000 894   000 895   000 896   000 897   000 898   000 899   000 900

000 901   000 902   000 903   000 904   000 905   000 906   000 907   000 908   000 909   000 910

000 911   000 912   000 913   000 914   000 915   000 916   000 917   000 918   000 919   000 920

000 921   000 922   000 923   000 924   000 925   000 926   000 927   000 928   000 929   000 930

000 931   000 932   000 933   000 934   000 935   000 936   000 937   000 938   000 939   000 940

000 941   000 942   000 943  000 944   000 945   000 946   000 947   000 948   000 949   000 950

000 951   000 952   000 953   000 954   000 955   000 956   000 957   000 958   000 959   000 960

000 961   000 962   000 963   000 964   000 965   000 966   000 967   000 968   000 969   000 970

000 971   000 972   000 973   000 974   000 975   000 976   000 977   000 978   000 979   000 980

000 981   000 982   000 983   000 984   000 985   000 986   000 987   000 988   000 989   000 990

000 991   000 992   000 993   000 994   000 995   000 996   000 997   000 998   000 999    1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 a.

 

 

Sposób zapisu sygnatury:

1234567 II

1234567 III /1

1234567 II /1 cz.1

1234567 II /1-2    

1234567 II + 1CD

1234567 I + 3dysk.

 

 

 

 

Załącznik 2 b.

 

 

Treść uwag:

brak k. tyt.

brak s. 25-46.

brak końca po s. 121

s. 12-24 ksero

brak CD

ksero

egz. z dedykacją autora.       (tłumacza,  prof. S. Wierczyńskiego.......

egz. dedykowany prof. S. Wierczyńskiemu przez tłumacza

egz. współopr. z sygn. 1333629 I , 1333631 I - 1333633 I