Oprac. Halina Basińska

 

 

 

Instrukcja tworzenia i

wypełniania rekordu egzemplarza w systemie Horizon dla dzieł współwydanych

 

           

            Dzieła niesamoistne wydawniczo opracowane zostają  jako jeden rekord bibliograficzny  z dodatkowymi punktami dostępu.

Do rekordów bibliograficznych podwieszamy rekordy egzemplarza. Praca współwydana otrzymuje zawsze wspólną sygnaturę.

 

Przykład 1:

 

 

 

 

 

 

Przykład 2: