Cechy platformy EBSCOhost


Cechy platformy EBSCOhost

Firma wydawnicza EBSCO Publishing zapewnia na platformie EBSCOhost:

* zintegrowanie wszystkich baz bibliograficznych z bazami czasopism pełnotekstowych wydawanych przez naszą firmę, a m. in. z bazami Academic Search Premier, Business Source Premier, Business Source Complete, Master File Premier do których polskie biblioteki maja dostęp online w ramach konsorcjum EIFL-EBSCO. Poprzez automatyczne linki z baz bibliograficznych EBSCO oferuje dostęp do pełnego tekstu czasopism indeksowanych w tych bazach. Przeszukując rekordy bibliograficzne czy abstrakty w bazach bibliograficznych użytkownik poprzez linki do pełnego tekstu może czytać pełne teksty artykułów dostępne w bazach EBSCO. Dzięki temu bazy bibliograficzne na platformie EBSCOhost są bazami częściowo pełnotekstowymi np. baza PsycINFO jest wyposażona w linki do pełnych tekstów ok. 640 czasopism
* automatyczne linki z baz bibliograficznych do pełnego tekstu czasopism prenumerowanych przez biblioteki w ramach ogólnopolskich konsorcjów np. ScienceDirect, Springer i innych
* moźliwość zakladania linkow do kolekcji lokalnych bibliotek, katalogów OPAC i innych katalogów bibliotek, serwisów dostawy dokumentów i wypożyczeń bibliotecznych, czasopism dostepnych w ramach prenumeraty na innych serwerach
* wzbogacone techniki i narzędzia wyszukiwań w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych jak tematyczne grupowanie otrzymanych rezultatów (subject clustering), przedstawienie graficzne rezultatów (visual searching), zakładanie w serwisie indywidulanych kont przez użytkowników w celu zapisywania historii wyszukiwń i poszczególnych rezultatów wyszukiwań oraz otrzymywania t.zw. alertów SDI - powiadomień pocztą elektroniczną wedlug żądanych profili wyszukiwawczych SDI (selektywna dystrybucja informacji), opcje wydruku i przesyłania pocztą elektroniczną artykułów do własnego użytku w celach edukacyjnych i naukowych, opcje menedżera bibliograficznego.
* dostep do funkcji administracyjnych takich jak:
o generowanie statystyk uzytkowania baz według różnych wybranych przez siebie kryteriów,
o dostep zdalny dla pracowników naukowych i innych uprawnionych użytkowników z komputerów domowych spoza sieci uczelni,
o możliwość dodawania grup uźytkowników i adresow IP,
o tworzenia profili wyszukiwawczych dla różnych grup użytkowników,
o bezpłatne szkolenia dla pracowników i studentów.

Wiele z w/w opcji jest oferowane wyłącznie przez firmę EBSCO.