WHO / OSI


Projekty

PROJEKT PILOTAŻOWY WHO/OSI INFORMATION FOR RESEARCH 2001

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Open Society Institute (OSI) zawarły ważne strategiczne porozumienie, mające na celu zapewnienie w wybranych krajach dostępu do najlepszych na świecie medycznych czasopism i baz danych. Instytucje, które zgodziły się na czas projektu pilotażowego udostępnić swoje usługi to m.in. Institute for Scientific Information (ISI) Elsevier Science i SilverPlatter.

Naszym celem jest rozszerzenie tego projektu podczas następnych pięciu lat na wiele innych instytucji badawczych, uniwersytetów i szpitali w 170 krajach.

Ostatnie artykuły

1. Free online medical journals for the third world (July 10, 2001)
2. Health Information Gap to Shrink with Free - The Washington Times (July 09, 2001)
3. Medical Journal Access in Poor Countries - USA TODAY (July 9, 2001)
4. Free Access to Medical Journals To Be Given to Poor Countries - Washington Post (July 9, 2001)
5. Scientific, technical and medical journal publishing: A market in transition - E PS Monthly Briefing Paper (April 1999)

Cel

Przetestowanie efektywności zapewnienia badaczom dostępu do najnowszych, wiarygodnych i najwyższej jakości informacji poprzez przystosowany do potrzeb konkretnego użytkownika portal internetowy w wybranych - mniej zamożnych - krajach oraz tych, które zaliczane są do grupy rozwijających się.

Lokalizacja programów pilotażowych:

Programy będą realizowane w trzech krajach Europy środkowo-wschodniej i dawnych republikach ZSRR oraz pięciu krajach regionu AFRO. Podczas realizacji programu będą wykorzystywane jedynie centra współpracujące z WHO. WHO wybrała kraje oraz centra w regionie AFRO, zaś kraje i centra w Europie środkowo-wschodniej i byłych republikach ZSRR zostały wybrane przez europejskie biuro WHO przy współpracy OSI Public Health Program. Programy pilotażowe przeprowadzone zostaną w następujących miejscach:

Armenia:

Armeńskie Centrum Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka
22 Mashtots Avenue
Erewań

Wydział Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia
49/4 Komitas Avenue
Erewań

Uzbekistan:

Pediatryczny Instytut Badań Naukowych
3 passage Talant
2nd Chimboy str
7000179 Taszkient

Mongolia:

Do ustalenia

Grupa docelowa

Darmowy nieograniczony dostęp zostanie umożliwiony następującym grupom docelowym: - badaczom
- doktorantom i studentom
- personelowi akademickiemu i nauczycielom

Zawartość portalu

Spersonalizowane menu zapewni dostęp do:

* ISI Web of Science
* A minimum of 150 leading scientific journals from Elsevier Science
* Five key bibliographic databases through the SilverPlatter platform
* WHOLIS database (including links to full-text)
* Regional index medici (LILACS, IMEMR, etc)
* WHO web site (news, briefings, full-text material)
* UNAIDS materials in full-text
* HIV InSite database

Co najważniejsze, są to bazy danych z pełnymi tekstami, recenzjami i lokalnym uzupełnieniem.

Gotowość elektroniczna

W marcu 2001 przeprowadzono badania "gotowości elektronicznej" wszystkich miejsc pilotażowych, aby ustalić istniejący profil techniczny i określić tereny, na których mogą być potrzebne usprawnienia.

Szkolenie

Kiedy tylko w miejscach pilotażowych zostaną wprowadzone potrzebne usprawnienia, rozpocznie się trzyetapowy program szkoleniowy. OSI Budapeszt zapłaci za szkolenia w Mongolii, Armenii i Uzbekistanie, zaś WHO pokryje koszty szkoleń w krajach afrykańskich. Szkolenie zostanie przeprowadzone po rosyjsku lub angielsku.

Faza 1 - miesiąc 1 (prawdopodobnie kwiecień)

Wszyscy użytkownicy przejdą trzy-pięciodniowe szkolenie, zawierające wprowadzenie do przeszukiwania Internetu, szkolenie na średnim poziomie dotyczące przeszukiwania baz danych w portalu oraz wstęp do zarządzania informacjami. Szkolenie zostanie przeprowadzone miejsce po miejscu.

Faza 2 - miesiąc 3

To szkolenie przeprowadzone zostanie jako szkolenie dla instruktorów i w krajach naszego regionu będzie miało miejsce w jednym z krajów pilotażowych, najprawdopodobniej w Armenii, ponieważ tam znajdują się dwa miejsca badawcze. W tym trzy-pięciodniowym seminarium szkoleniu na wysokim poziomie, uczestniczyć będą co najmniej trzej badacze oraz bibliotekarz. Wszyscy wydawcy informacji elektronicznej przyślą na tę sesję swój personel.

Faza 3 - miesiąc 6

Natura i temat tego szkolenia zostaną ustalone po półrocznym istnieniu programu w zależności od potrzeb zgłoszonych przez grupy docelowe.

Ocena

Ocena naukowa, w tym dane jakościowe i ilościowe, jest niezbędnym składnikiem programu i powinna zapewnić nam potrzebne dane do rozszerzenia projektu. Fundacja American Association for the Advancement of Science (AAAS) jest w trakcie tworzenia procedur oceniających, w których uwzględniona zostanie ocena przed rozpoczęciem programu i po jego realizacji. Ocena przed rozpoczęciem programu jest szczególnie ważna, by przygotować podstawy.

Produkty i wyniki

Oczekuje się poniższych produktów i wyników po zakończeniu programu pilotażowego 2001:

* naukowej oceny zawartości, technologii, szkoleń i możliwości, by ustalić możliwości lokalne
* wyszkolonych użytkowników i instruktorów
* dostosowania elementów projektu (np. szkolenia, zawartości) do potrzeb lokalnych
* lokalnych kierowników projektu
* zawartości w języku miejscowym, recenzowanej przez miejscowych ekspertów