Projekty


eIFL - EBSCO

Projekt umożliwiający korzystanie z pełnotekstowych baz udostępnianych przez EBSCO. Został opracowany i wdrożony w ramach eIFL Direct przy współudziale OSI Budapeszt. W Polsce z baz EBSCO skorzystało dotąd ponad 100 bibliotek naukowych. Mamy nadzieję, że dołączą do nich następne.
Komunikat w sprawie finansowania zakupu licencji krajowej pakietu podstawowego bazy EBSCO Publishing.
Warunki dostępu i rejestracja.
Opis zawartości baz pakietu podstawowego.
Bazy pakietu podstawowego.

Proquest

Projekt w ramach którego można uzyskać dostęp do tysięcy pełnotekstowych czasopism. Wiele z nich jest codziennie aktualizowanych. Digitalizowane archiwum obejmuje ponad 5.5 miliarda stron.

WHO-OSI

Zapewnia dostęp do najlepszych na świecie medycznych czasopism i baz danych. Polska w chwili obecnej nie bierze udziału w pracach nad tym projektem.