eIFL Polska - Pożyteczne linki


Nowości i wydarzenia

Kierunki rozwoju baz od założenia eIFL

Od rozpoczęcia projektu do bazy danych dodano ponad 2300 nowych czasopism, co daje ponad 5000 czasopism dostępnych w postaci pełnotekstowej poprzez bazy danych eIFL. Zmienił się również zakres tematyczny: czasopismom z zakresu nauk humanistycznych towarzyszą czasopisma z nauk medycznych i naukowo-technicznych. W bazach danych naszego projektu dostępnych jest ponad 1000 czasopism z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia). Bazy danych Academic Source i Business Source przemianowano na Academic Search Premier i Business Source Elite.

Oprócz tego te bazy danych są obecnie uzupełniane o archiwalne wydania, co pozwoli mieć wgląd w czasopisma ekonomiczne oraz inne aż do roku 1965 lub pierwszego wydanego egzemplarza. Inicjatywa ta obejmuje około 500 najpoważniejszych wydawnictw z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Oprócz dodania wielu nowych czasopism i uzupełnienia o dawniejsze numery, bazy danych stały się też bardziej funkcjonalne. Jedną z najważniejszych zmian jest moduł o nazwie "EBSCO SmartLinks". Pozwala on użytkownikom łatwo przechodzić od cytowania w jednej bazie danych do pełnego tekstu w drugiej.

Aby wyszukiwanie było łatwiejsze dla osób nie władających językiem angielskim, bazy danych wyposażono w ekrany z menu w językach: francuskim i niemieckim. Wersje te zawierają specjalne ekrany logowania, instrukcje dotyczące wyszukiwania, ekrany pomocy oraz opisy baz danych w wybranym języku. EBSCO niebawem dostarczy pełne teksty pisane w tych językach. Oprócz tego firma pracuje nad wersją rosyjską, która będzie szczególnie użyteczna dla bibliotek zaangażowanych w projekt. Planuje się jej ukończenie w ciągu najbliższych sześciu - dwunastu miesięcy. Oprócz tego firma jest w trakcie zakupu licencji na czasopisma po rosyjsku. Oczekuje się, że będą one dostępne w roku 2002. Do baz danych dodawane są tez tytuły wydawane w Europie wschodniej.