Koordynatorzy projektu eIFL


Koordynator projektu w Polsce:

JAN ANDRZEJ NIKISCH
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań

Tel: +48 61 85 43 141
Fax: +48 61 85 43 149
E-mail: nikisch@pfsl.poznan.pl

Kontakt eIFL.net