Czasopisma Zagraniczne w PoznaniuZawartość:
Środowiskowy katalog czasopism zagranicznych
gromadzonych przez placówki informacyjne miasta Poznania.
Zasięg chronologiczny:
Dawne "kraje kapitalistyczne" + NRD - zasoby od roku 1982.
Pozostałe kraje - zasoby od roku 1997.
Niezależnie od tego podajemy informację o pierwszym posiadanym
w zbiorach roczniku czasopisma bez względu na rok wydania.
Rodzaj opisu:
Szczegółowy opis bibliograficzny oraz informacje katalogowe
dotyczące czasopism w poszczególnych placówkach.
Język bazy: polski
Opracowanie:
Baza jest opracowywana w systemie CDS/ISIS przez
Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej
przy współpracy poznańskich placówek informacyjnych.
Aktualizacja bazy: Praca nad bazą jest kontynuowana.

Baza jest dostępna w Internecie na stronie Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych:
http://www.pfsl.poznan.pl/czasop/